Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
22°C
8°C
JUTRI
22°C
9°C
2094

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever)

Na podlagi 119. člena v navezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) Občina Kidričevo objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever)

 

1.

 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever), ki ga je izdelalo podjetje Arhitekt Šmid d.o.o. (št. projekta: 7-011518).  

 

Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-71/2019/6, z dne 9.10.2019, v postopku celovite presoje vplivov na okolje ni bilo treba izvesti.  

 

2.

 

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo potekala v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, Kidričevo v času od ponedeljka 17. 2. 2020, do vključno srede, 18. 3. 2030, v delovnem času občinske uprave.  

 

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno tudi na spletni strani občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

3.

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava navedenega gradiva, ki bo v sredo, 4. 3. 2020, s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

 

4.

 

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka odloka, podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organizacije in organi.

 

Pripombe in predloge je potrebno vložiti pisno z dopisom po pošti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ali na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si. Pripombe in predloge se lahko tudi vpiše v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.  

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 18. 3. 2020.

 

5.

 

V obravnavano območje dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever) so zajete naslednje parcelne št., vse k.o. 394 - Gerečja vas:

722/3, 722/4, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 724/2, 724/4, 724/6, 724/7, 724/8, 724/9, 724/10, 724/11, 724/12, 724/13, 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 724/24, 724/25, 724/26, 724/27, 724/28, 724/29, 724/30, 724/31, 724/32, 724/33, 724/34, 724/35, 724/36, 724/37, 724/38, 724/39, 724/40, 724/41, 724/42, 724/43, 724/44, 724/45, 724/46, 724/47, 724/48, 724/49, 724/50, 724/51, 724/52, 724/53, 724/54, 724/55, 725/19.

 

6.

 

Javno  naznanilo  se objavi  na spletni  strani  Občine  Kidričevo: www.kidricevo.si in na oglasni deski na sedežu Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

 

Številka: 3500-12/2018-19

Datum: 13.2.2020

 

 

                                                                                                Župan Občine Kidričevo

                                                                                                       Anton Leskovar

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi