Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
2884

9. redna seja Občinskega sveta

Štev.  032-1/2018

Dne   4.12.2019

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 12. decembra 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

 

Dnevni red:

 

1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020, druga obravnava

a. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo v letu 2020

b. Sklep o nepredvidenih pravnih poslih, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo v letu 2020

c. Kadrovski načrt Občine Kidričevo za leto 2020 in 2021

2. Rebalans proračuna Občine Kidričevo za leto 2019

3. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Kidričevo, prva obravnava

4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo za leto 2020

5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občina Spodnjega Podravja za leto 2020

6. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2020

7. Letni program kulture v občini Kiričevo za leto 2020

8. DIIP modernizacija LC 165 181 Cirkovce – Šikole, odsek Cirkovce OŠ – Pongrce

9. Vrednost točke za izračun NUSZ v Občini Kidričevo za leto 2020

10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2020

11. Sklep o spremembi cenika najema dvoran v Občini Kidričevo

12. Sklep o oddaji nepremičnine na naslovu Cirkovce 2/d v najem

13. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora – polletna realizacija proračuna 2019

14. Vprašanja in pobude

 

 

Na predlog proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Na rebalans proračunu lahko člani občinskega sveta občine Kidričevo vložijo amandma, kot to določa 83. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

                                              

                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi