Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
7°C
-2°C
SRE.
5°C
-4°C
3280

Skupna odločba za prejemnike žepnin - študenti

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) 6. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18)  in Javnega razpisa dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2019/2020, ter prejetih vlog, v zadevi odobritev žepnine za študente za študijsko leto 2019/2020, Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja

 

 

 

S  K  U  P  N  O    O  D  L  O  Č  B  O

 

 

1. Do občinske žepnine za denarna sredstva so upravičeni naslednji študentje:

 

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

Anja

Babič

Župečja vas 44

2324 Lovrenc na Dr. polju

Katja

Belca

Pleterje 53

2324 Lovrenc na Dr. polju

Luka

Beranič

Pongrce 3

2326 Cirkovce

Žiga

Brglez

Pongrce 33/c

2326 Cirkovce

Nino

Dikavčič

Mihovce 9

2326 Cirkovce

Aljaž

Dobnik

Zg. Jablane 22

2326 Cirkovce

Lara

Draškovič

Šikole 16

2331 Pragersko

Domen

Drevenšek

Lovrenc na Dr. polju 74/b

2324 Lovrenc na Dr. polju

Tina

Frangež

Zg. Jablane 11

2326 Cirkovce

Eva

Frangež

Zg. Jablane 11

2326 Cirkovce

Aljaž

Galun

Lovrenc na Dr. polju 81

2324 Lovrenc na Dr. polju

Monika

Gerečnik

Stražgonjca 44

2331 Pragersko

Lara

Golob

Kungota pri Ptuju 55

2325 Kidričevo

Miha

Goričan

Stražgonjca 36

2331 Pragersko

Nuša

Gregorc

Zg. Jablane 12

2326 Cirkovce

Žan

Hertiš

Lovrenc na Dr. polju 79

2324 Lovrenc na Dr. polju

Tilen

Hliš

Dragonja vas 4

2326 Cirkovce

Jan

Intihar

Kungota pri Ptuju 95

2325 Kidričevo

Tim

Ivančič

Lovrenc na Dr. polju 130

2324 Lovrenc na Dr. polju

Lea

Ivančič

Strnišče 23

2325 Kidričevo

Timotej

Jaušovec

Apače 275

2324 Lovrenc na Dr. polju

Luka

Jaušovec

Sp. Gaj pri Pragerskem 27

2331 Pragersko

Tamara

Kamenšek

Cesta v Njiverce 34

2325 Kidričevo

Tamara

Kaučevič

Apače 23

2324 Lovrenc na Dr. polju

Kaja

Klemenčič

Apače 178

2324 Lovrenc na Dr. polju

Pia

Knaus

Ul. Borisa Kraigherja 8

2325 Kidričevo

Martina

Kores

Njiverce vas 25

2325 Kidričevo

Eva

Kotnik

Šikole 30

2331 Pragersko

Uroš

Kotnik

Šikole 3

2331 Pragersko

Nik

Krajnc

Apače 276

2324 Lovrenc na Dr. polju

Teja

Kušar

Šikole 13

2331 Pragersko

Maja

Leskovar

Šikole 52

2331 Pragersko

Katja

Majar

Njiverce vas 2

2325 Kidričevo

Rok

Markež Pišek

Lovrenc na Dr. polju 117

2324 Lovrenc na Dr. polju

Ines

Medved

Lovrenc na Dr. polju 59

2324 Lovrenc na Dr. polju

Blaž

Peršuh

Pleterje 40

2324 Lovrenc na Dr. polju

Mojca

Podgoršek

Cirkovce 1n

2326 Cirkovce

Tilen

Pušnik

Kungota pri Ptuju 114

2325 Kidričevo

Simon

Sambolec

Župečja vas 2/a

2324 Lovrenc na Dr. polju

Nina

Slanič

Šikole 35

2331 Pragersko

Melani

Stojnšek

Šikole 62

2331 Pragersko

Aljaž

Strmšek

Šikole 12

2331 Pragersko

Aljaž

Vavken

Sp. Jablane 35

2326 Cirkovce

Tilen

Vuk

Apače 272

2324 Lovrenc na Dr. polju

 

 

2. Do občinske žepnine za vrednostne bone Sternthal so upravičeni naslednji študentje:

 

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

Anja

Bezjak

Župečja vas 50/b

2324 Lovrenc na Dr. polju

Jana

Drevenšek

Pleterje 54

2324 Lovrenc na Dr. polju

Saša

Kancler

Njiverce vas 11

2325 Kidričevo

Tina

Kozoderc

Lovrenc na Dr. polju 24/a

2324 Lovrenc na Dr. polju

Jaša

Lozinšek

Mihovce 22

2326 Cirkovce

Andraž

Potočnik

Sp. Jablane 5

2326 Cirkovce

Jaroš

Strel

Lovrenc na Dr. polju 83/a

2324 Lovrenc na Dr. polju

Jasmina

Topolovec

Župečja vas 56

2324 Lovrenc na Dr. polju

Aljaž

Vaupotič

Kajuhova ul. 11

2325 Kidričevo

Tomaž

Vidovič

Apače 300

2324 Lovrenc na Dr. polju

 

 

 

3. Višina žepnine za študijsko leto 2019/2020 znaša 30,00 EUR (trideset evrov) na mesec in upravičencem pripada od 1.10.2019 do 31.7.2020 oziroma za študente, ki so se odločili za prejemanje žepnine v obliki vrednostnih bonov Sternthal do 30.9.2020.

 

4. Žepnine se izplačujejo 10. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun posameznega študenta študentje, ki so se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih bodo lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi. Prvo izplačilo žepnin na podlagi te skupne odločbe bo izvedeno 25. novembra 2019, s poračunom zneskov žepnin od oktobra 2019 dalje.

 

5. Študentje so v roku 15 dni dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo statusa in s tem na upravičenost do nadaljnjega prejemanja žepnine.

 

 

O b r a z l o ž i t e v

 

 

Občina Kidričevo je s 1.8.2019 objavila Javni razpis za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2019/2020 (spletna stran Občine Kidričevo; www.kidricevo.si). Do žepnine so upravičeni študentje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,

- imajo statut študenta,

- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 – statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo.

 

 

Navedeni prosilci – študentje, izpolnjujejo zahtevane pogoje, zaradi česar je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku  15. dni od izdajo in objave odločbe na spletni strani in na oglasni deski občine, oziroma najkasneje do 3. septembra 2018.

Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapisnik pri občinskem organu, ki je odločbo izdal, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul., 14. 2325 Kidričevo.  Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno na pošti zadnji dan pritožbenega roka.

Pritožba je takse prosta

 

 

 

Postopek vodila;

 

Zdenka Frank;                                                                                                 Damjan Napast;

 

svetovalka za družbene dejavnosti                                                       direktor občinske uprave

in gospodarstvo                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

 

Objava:

- Spletna stran Občine Kidričevo (www.kidricevo.si)

- Oglasna deska Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo

 

 

 

 

Vloženo:

1 x računovodstvo

1 x arhiv - tu

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi