Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
1°C
JUTRI
5°C
-4°C
Oceni objavo

J A V N I P O Z I V za podajo predloga za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Kidričevo

Štev. 041-2/2022

Dne  18.10.2022

 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20-odl. US) objavljamo

 

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

za podajo predloga za imenovanje

nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Kidričevo

 

 

 

Zaradi nezdružljivosti kandidature za člana občinskega sveta in članstva v občinski volilni komisiji, pozivamo politične stranke, druge organizacije občanov v občin ter občane, da podajo predloge za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije, na mestu namestnik člana.

 

Članstvo v volilni komisiji je nezdružljivo z članstvom v nadzornem odboru, kandidaturo za župana ali kandidaturo za občinski svet in predstavnikom kandidature za župana in občinski svet.  

 

Glede na navedeno pozivamo, da nam posredujete predloge kandidatov za namestnika člana občinske volilne komisije, in sicer najkasneje do srede, 26. oktobra 2022, na naslov;

Občina Kidričevo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ali na naslov: zdenka.frank@kidricevo.si s pripisom za »imenovanje OVK«.

 

Pisni predlogi naj obsegajo naslednje podatke:

-          Naziv predlagatelja

-          Ime in priimek kandidata

-          Datum rojstva kandidata

-          Naslov stalnega prebivališča

-          Izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo.

 

 

Nadomestnega člana v občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet do poteka mandata Občinske volilne komisiji občine Kidričevo.                                                                           

 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo iz obravnave izločila predloge, če ne bo priložena izjava kandidata.

 

 

 

                                                                                                                              Milan Fideršek;

 

                                                                                                                              predsednik

                                                                                                                              komisije za mandatna vprašanja,

                                                                                                                              volitve in imenovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglejte si tudi