Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
2874

6.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018

Dne   3.7.2019

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 11. julija 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta.

 

 

Dnevni red:

 

 1. Odlok o rebalansu proračunu Občine Kidričevo za leto 2019

a.       Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2019

b.      Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2019

 1. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunala Slovenska Bistrica
 2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj
 3. DIIP za Obrtno cono Kidričevo
 4. PIZ za obrtno cono Kidričevo
 5. IP za obrtno cono Kiričevo
 6. Sklep o potrditvi spremembe normativov in vrste oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2019/2020
 7. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine poslovni prostor fizioterapije na naslovu Mladinska ulica 9, Kidričevo
 8. Sklep o razrešitvi člana – predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu Javnega podjetja vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo
 9. Sklep o razrešitvi in imenovanju novega člana v nadzornem svetu – predstavnika ustanovitelja Javnega podjetja vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo
 10. Vprašanje in pobude

 

 

Na rebalans proračunu lahko člani občinskega sveta občine Kidričevo vložijo amandma, kot to določa 83. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Gradivo k predlagani 4., 5., 6., 9. in 10 točki predloga dnevnega reda vam bomo poslali naknadno.

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

                                                                                               Anton Leskovar,

 

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi