Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
34°C
18°C
JUTRI
29°C
16°C
2308

4.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018

Dne   17.4.2019

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

 

četrtek, 25. aprila 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta.

 

Dnevni red:

 

 1. Trendi varnostnih pojavov v letu 2018
 2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenjem komunalne in padavinske vode za leto 2019
 3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo, druga obravnava
 4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kidričevo, skrajšani postopek
 5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo
 6. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
 7. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
 8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 879/1 k.o. Šikole
 9. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. v k.o. Župečja vas
 10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 474/11, k.o. Pongrce
 11. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 331/2 in 333/226 obe k.o. Apače
 12. Sklep o nakupu nepremičnin
 13. Sklep o izbrisu zaznamka prepovedi odtujitve in obremenitve omejitve parc. št. 15345/1 k.o. Podlože
 14. Sklep o odpisu dolga
 15. Vprašanja in pobude

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

 

                                                                                               Anton Leskovar,

 

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

Policijska postaja Ptuj

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi