Logo MojaObčina.si
JUTRI
3°C
2°C
PET.
2°C
1°C
2872

26. redna seja Občinskega sveta Občina Kidričevo

Štev.  032-1/2018

Dne   28.6.2022

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 7. julija 2022 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Informacija o varnostnih pojavih v Občini Kidričevo v letu 2021

2. Rebalans 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022

a. Sprememba predloga kadrovskega načrta Občine Kidričevo za leto 2022 in 2023

3. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023, druga obravnava

4. Odlok o premembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo , skrajšani postopek

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo, skrajšani postopek

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce, skrajšani postopek

7. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, skrajšani postopek

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kidričevo

9. Soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj

10. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice, parc. št. 511/13, k.o. Dragonja vas

11. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, parc. št. 704/19, k.o. Apače

12. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 704/19, k.o. Apače

13. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Kidričevo za leto 2021

14. Vprašanja in pobude

 

Na predlog rebalansa 2 proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Na predlog proračuna Občine Kidričevo za leto 2023 je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

 

Prosimo za sigurno in točno udeležbo.

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

Policijska postaja Ptuj

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi