Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
6463

25.redna seja Občinskega sveta

Štev.  032-1/2018-427

Dne   5.5.2022

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 12. maja 2022 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta in 12. dopisne seje občinskega sveta

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023, prva obravnava

a. Načrt razvojnih programov občine Kidričevo za leto 2023

b. Sklep o nepredvidenih pravnih poslih, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2023

c. Sklep – Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, skrajšani postopek

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, skrajšani postopek

4. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

5. Sklep o podelitvi plaket občine Kidričevo v letu 2022

6. Sklep o potrditvi normativov in vrste oddelkov v Poslovni enoti Vrtca Kidričevo za šolsko leto 2022/2023

7. Sklep o potrditvi normativov in vrste oddelkov v Enoti Vrtca Cirkovce za šolsko leto 2022/2023

8. Sklep o določitvi poslovnega časa vrtca v Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2022/2023

9. Sklep o določitvi poslovnega časa vrtca v Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 202/2023

10. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2022/2023

11. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2022/2023

12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, parc. št. 984/4 k.o. Gerečja vas

13. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 388/1 k.o. Pleterje v najem

14. Vprašanja in pobude

 

Prosimo za sigurno in točno udeležbo.

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi