Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
5025

24.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018-407

Dne   29.3.2022

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 7. aprila 2022 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2021

a. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu

2. Rebalans 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022

a. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

b. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

c. Sklep – sprememba predloga kadrovskega načrta občinske uprave Občine Kidričevo v letu 2022 in 2023

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo, skrajšani postopek

4. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, parc. št. 838/4 k.o. Gorica

5. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Lovrenc na Dr. polju

6. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Apače

7. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 388/4 k.o. Pleterje

8. Sklep o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 206/5 k.o. Dragonja vsa

9. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem

10. Vprašanja in pobude

 

 

Na predlog rebalansa 1 proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Na seji občinskega sveta je obvezna uporaba zaščitnih mask.

 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi