Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
3187

22.redna seja Občinskega sveta

Štev.  032-1/2018-376

Dne   1.12.2021

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 9. decembra 2021 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022, druga obravnava

a. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

b. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo, druga obravnava

3. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kidričevo za leto 2022

4. Program oskrbe s pitno vodo -  Komunala Slovenska Bistrica za obdobje 2022-2025

5. Program oskrbe s pitno vodo – Komunalno podjetje Ptuj za obdobje 2022-2025

6. Strateški načrt Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za obdobje 2022-2026

7. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2022

8. Letni program kulture v občini Kidričevo za leto 2022

9. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, parc. št. 483/2 k.o. Pongrce

10. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 483/2 k.o. Pongrce

11. Sklep o nakupu nepremičnine, parc. št. 835/1 k.o. Lovrenc na Dr. polju

12. Sklep o znižanju najemnine OPTIVAR d.o.o.

13. Sklep o izbrisu zaznambe, parc. št. 44/2, 45/2 k.o. Lovrenc na Dr. polju

14. Poročila Nadzornega odbora:

- zaključnega računa za leto 2020

- polletna realizacija proračuna za leto 2021

- Osnovne šole Kidričevo

15. Vprašanja in pobude

 

 

Na predlog proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

 

Za udeležbo na seji občinskega sveta je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi