Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
3373

21.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018-352

Dne   18.8.2021

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 21. oktober 2021 ob  17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Rebalans 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2021

a. Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

b. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

2. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022, prva obravnava

a. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

b. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

c. Kadrovski načrt Občine Kidričevo za leto 2022 in 2023

3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo, prva obravnava

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, skrajšani postopek

5. Soglasje k imenovanju direktorja Lekarn Ptuj

6. Sklep o nakupu nepremičnin, parc. št. 768//2, 737/6, 738 in 769/4 vse k.o. Gerečja vas

7. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 224/3, k.o. Pongrce

8. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. *204 k.o. Apače

9. Sklep o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 35/10, k.o. Gerečja vas z namenom pridobitve v javno dobro

10. Odpis dolga fizični osebi R.Č.

11. Vprašanja in pobude

 

 

V gradivo pod 5. točko predloga dnevnega reda so osebni podatki, zato je s tem gradivom potrebno ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 

Na rebalans 2 proračuna lahko člani občinskega sveta občine Kidričevo vložijo amandma, kot to določa 83. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

 

Za udeležbo na seji občinskega sveta je potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi