Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
4°C
1°C
3604

19.redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018-329

Dne   9.6.2021

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 17. junija 2021 ob  17. uri v dvorani v Lovrencu na Dr. polju

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta.

 

Dnevni red:

 

 1. Informacija o varnostnih pojavnih na območju Občine Kidričevo v letu 2020
 2. Dogovor o urejanju razmerij glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Kidričevo ter ureditvi drugih medsebojnih razmerij           
 3. Rebalans I proračuna občine Kidričevo za leto 2021

a.       Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

b.       Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

c.       Sklep o sprejemu načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

 1. Predlog sistemizacije delovnih mest v Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2021/2022
 2. Predlog sistemizacije delovnih mest v Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2021/2022
 3. DIIP za modernizacijo občinskih cest
 4. DIIP za modernizacijo LC 165 051 Apače – Trnovec
 5. DIIP za modernizacijo JP 665 521 Cirkovce – Lipa
 6. Predlog sklepa o prodaji bivalnega konterjnerja
 7. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 510/1 k.o. Dragonja vas
 8. Vprašanja in pobude    

 

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi