Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
4°C
1°C
3187

16.redna seja Odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo

 

Štev. 011-7/2019-123

Dne  10.6.2021

 

 

 

Na podlagi 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

S  k  l  i  c  u  j  e  m

 

 

16. redno sejo odbora za gospodarjenje s premoženjem, ki bo v

 

torek, 15. junija 2021 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje odbora

2.       Dogovor o urejanju razmerij glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Kidričevo ter ureditvi drugih medsebojnih razmerij

3.       Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra, parc. št. 510/1 k.o. Dragonja vas

4.       Sklep o prodaji bivalnega kontejnerja

5.       Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

6.       Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

7.       Sklep o sprejemu načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021

8.       Razno

 

 

Prosim, da na sejo pridete 5 minut pred pričetkom. Obvezna uporaba zaščitnih mask.

 

 

                                                                             

                                                                                                                              Marjan Petek;

 

                                                                                                                              predsednik

                                                                                                                              odbora za gospodarjenje

                                                                                                                              s premoženjem  

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi