Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
2082

11.redna seja Občinskega sveta Občine kidričevo

 

Štev.  032-1/2018

Dne   11.3.2020

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 19. marca 2020 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

 

 

Dnevni red:

 

1. Zaključni račun Občine Kidričevo za leto 2019

2. Soglasje k zaključnemu računu Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., javno podjetje, za leto 2019

3. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, skrajšani postopek

4. Soglasje k načrtu razvoja Gasilske zveze Kidričevo za obdobje 2020-2024

5. Predlogi sklepov za pridobitev statusa grajenega javnega dobra;

a. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 378/3 k.o. Cirkovce

b  Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 379/3 k.o. Cirkovce

c. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 379/10 k.o Cirkovce

č.  Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 73/8 k.o. Lovrenc na Dr. polju

d. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 34/10 k.o. Gerečja vas

e. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 34/12, 34/14, 34/16, k.o. Gerečja vas

f. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 729/2, 730/2, 730/8, 730/17, 730/25, 731/18, 733/14, 735/3, 735/17, 736/1, 737/3, 743/12, 743/20, 743/22, 744/1, 75/3, 745/6, vse v k.o. Gerečja vas

6. Predlog sklepa o oprostitvi/plačilu NUSZ – seja zaprta za javnost

7. Soglasje za uporabo grba občine Kidričevo, Tamburaškemu orkestru Cirkovce

8. Vprašanja in pobude

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

                                                              

                                                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

Občinska uprava

David Merc, Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi