Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

JUTRI
7°C
-2°C
SOB.
7°C
-6°C
887

Rezultat anketiranja v sklopu vključitve občine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma

V sklopu vključitve občine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobivanja znaka Green Destination je bilo v poletni sezoni 2018 izvedeno anketiranje 3 skupin deležnikov – prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva v občini.

V nadaljevanju objavljamo rezultate anket vseh treh skupin deležnikov:

Rezultat anket s strani prebivalcev – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli anketiranje prebivalcev. Prebivalci so imeli možnosti izpolnitve e- ankete, anketo so lahko izpolnili fizično v Turistično informacijskem centru Kanal in preko društev ter lokalnih ponudnikov. Anketo je prejelo tudi vsako gospodinjstvo v lokalnem časopisu Most. Zbrali smo 154 anket.

Kar 86% anketiranih prebivalcev podpira vključitev občine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma (11% jine ne podpira, 3% anketiranih je neopredeljenih). Večina (71%) anketiranih prebivalcev podpira odločitev, da se občina razvija v smeri spodbujanja in razvoja turizma. Polovica anketiranih meni, da turizem vpliva na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije in sicer da pomaga pri ohranjanju (45%) oz. da pomaga pri izboljševanju (50%).

Glede vključevanja prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma, je največ anketiranih prebivalcev neopredeljenih (34%), 25% anketiranih prebivalcev je zadovoljnih, 17% pa nezadovoljnih.

Več kot polovica (57%) anketiranih meni, da ima lokalna skupnost korist od turizma in turistov. Korist od turizma in turistov ima 35% anketiranih prebivalcev oz. 26% je neopredeljenih.

Več kot polovica (60%) anketiranih meni, da turizem pomaga pri izboljševanju kakovosti življenja v občini Kanal ob Soči.

Med prednosti, ki jih ima destinacija - Občina Kanal ob Soči, na področju turizma, v primerjavi z drugimi destinacijami, anketirani izpostavljajo naravno dediščino (75%) in kulturno dediščino (53%).

Preko anket smo pridobili veliko predlogov za izboljšanje turistične ponudbe na območju naše destinacije, npr.:

-         več dogodkov

-         ureditev dodatnih parkirišč

-         ureditev prometa v Kanalu (obvoznica)

-         več gostinske ponudbe z lokalno hrano  

-         več prenočišč

-         večja skrb za čisto okolje

-         več poletnih aktivnosti (kolesarske, pohodniške poti, vodni športi)

-         urejanje okolja (gredic, parkov, čiščenje obrežij Soče)

-         večje sodelovanje s ponudniki

-         ureditev državne kolesarske povezave Solkan – Tolmin (označitev trase)

-         povezovanje z zavodom Dolina Soče

-         več promocije turizma (premalo promocije znamenitosti)

-         razširitev ponudbe na hribovski del destinacije (Kanalski Kolovrat, Banjška planota).

Rezultat anket s strani obiskovalcev  – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli anketiranje obiskovalcev, ki je potekalo v poletni sezoni, ko našo destinacijo obišče največ obiskovalcev. Obiskovalce, tako tuje kot domače, smo anketirali osebno v Turistično informacijskem centru Kanal ali na dogodkih,  nekaj anket smo pridobili tudi preko ponudnikov nastanitev. Obiskovalcem smo ponudili ankete v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Skupno je anketo izpolnilo 280 obiskovalcev, od tega 209 tujih obiskovalcev in 71 slovenskih obiskovalcev.

Našo destinacijo je med anketiranimi obiskovalci obiskalo 41% obiskovalcev prvič, 21% dvakrat, 24% pa večkrat.

Glavni motiv prihoda v našo destinacijo je bil naravna dediščina (62%), kulturna dediščina (20%), prireditve (15%)  ter gastronomska ponudba (12%). Med druge odgovore, ki so jih navedli, pa navajajo, da so nas obiskali mimogrede ali so našo destinacijo spoznali preko državne kolesarske povezave Bovec – Nova Gorica, ko so le to prekolesarili.

Z obiskom naše destinacije je bilo zelo zadovoljnih 49%, zadovoljnih pa 34 %.

Pri vprašanju, kako so pripotovali v našo destinacijo, je 64 % anketiranih obiskovalcev odgovorilo, da so v našo destinacijo prispeli od doma, 23% pa jih je prispelo v občino z drugih destinacij.

Za prihod v našo destinacijo je več kot polovica anketiranih obiskovalcev uporabilo lastno prevozno sredstvo (62%), 28% jih je v destinacijo prispelo peš, 23% pa s kolesom.

V naši destinaciji je prespalo 51% , 49% anketiranih pa je v naši destinaciji porabilo med 25 in 50 EUR, 34 % pa manj kot 25 EUR. 

Na vprašanje, kaj bi podaljšalo njihovo bivanje v občini Kanal ob Soči, anketirani navajajo pohodniške poti (42%), kolesarske poti (35%) ter prireditve (22%). Pod druge razloge so navedli: več parkirišč, če bi imeli več časa, boljše vreme, gastronomska ponudba, manj prometa, plaže.

Rezultat anket s strani turističnega gospodarstva – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli tudi anketiranje turističnega gospodarstva. Turistično gospodarstvo smo povabili k izpolnitvi ankete preko e-pošte, preko dogodka (posveta s ponudniki), stopili smo tudi osebno do ponudnikov. Ponudnikov v občini ni veliko, odziv je bil majhen. Zbrali smo le 6 anket.

Ankete smo prejeli od gostinskih ponudnikov 45%, ponudnikov nastanitev 35%, ponudnika prevozov 10% ter organizatorja prireditev 10%.

Vsi anketirani (100%) podpirajo, da se je občina Kanal ob Soči vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma.

V organizaciji, v kateri delujejo, je kot vodja organizacije  ali podjetja zastopana polovica žensk (50%) in polovica moških (50%).

Med zaposlenimi prevladujejo zaposleni s polnim delovnim časom  33%, s skrajšanim delovnim časom 17%.   Poslužujejo pa se tudi sezonskih delavcev - 17% ter pripravnikov,  študentskega ali dijaškega dela je pa 33% (posledica turistična sezona v poletnih mesecih).

 77%  turističnega gospodarstva v destinaciji ni sprejelo nobenega od ukrepov varčevanja z vodo (npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim prtokom vode, kapljično namakanje vode, …).100% anketiranega turističnega gospodarstva ne uporablja reciklirano vodo.

Med vire energije, ki jih uporabljajo, jih je 67% anketiranih navedlo, da uporabljajo elektriko, 33% lesna goriva. 40% anketiranih uporablja obnovljive vire energije.

Pri podatki o količini energije (v MWh)  in o porabi vode niso ankete izpolnjene.

Glede uporabe razsvetljave z nizko porabo energije jih 60% odgovarja pritrdilno, 40% ne.

Večina anketiranih (86%) ločuje različne vrste odpadke, 14% tega ne počne.

60%  anketiranih ni vključenih v sheme blaženja podnebnih sprememb. En ponudnik je pri shemah blaženja podnebnih sprememb navedel, da uporablja ekološko motorno vozilo.

83% anektiranega turističnega gospodarstva ne sodeluje v ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, 17% jih sodeluje.

Pri vprašanju, ali se njihovo podjetje nahaja na »ranljivem območju«, jih 40%  odgovarja pritrdilno, 60% jih  meni, da se ne nahajajo na takem območju.

80% anketiranih ne sodeluje pri ukrepih za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. izobraževanje o okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.).

Pri 51% ponudnikih se v manj kot 10% poslužujejo zunanjih storitev (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje, …), 17% je takih, ki se poslužujejo do 50%  storitev,  ki jim jih zagotavljajo lokalni ponudniki, ostalih 32& pa se poslužuje  zunanjih storitev.

Pri vprašanju kolikšen odstotek blaga, hrane, pijače, ki jo uporabljajo izvira iz lokalnega okolja, 50%  anketiranih navaja da manj kot 10%,  15% pa do 25% iz lokalnega okolja. Ostalih 35% pa se poslužuje zunanjih dobaviteljev.

67% anketiranih, od tega polovico le včasih, je pri nabavi blaga in hrane/pijače pozornih na njihov način izdelave/pridelave (npr. ekološko kmetijstvo), ostalih 33% pa ne.

Turistično gospodarstvo je lahko podalo predloge za izboljšanje trajnostnega razvoja občine Kanal ob Soči. Prejeli smo en odgovor s strani anketiranih in sicer ureditev prometa in parkirišč.


Tekst: Nika Testen

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij