Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
13°C
-3°C
JUTRI
15°C
-1°C
3514

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0001/2020-2 Datum: 20. januar 2020 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019)

sklicujem 9. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 30. januarja 2020, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji 

dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Pravilniku o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo, predlog drugo branje.

Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).

GRADIVO:

 1

2. Razprava in sklepanje o Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Kanal ob Soči ter letnemu programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.

Poročevalci: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u in Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter devet mesečno poročilo za leto 2019.

Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

4. Seznanitev s Strategijo za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024, ki so jo pripravili mladi v sklopu projekta Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči.

Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

5. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020.

Poročevalka: županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2020.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

7. Premoženjske zadeve.

Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

8. Kadrovske zadeve (imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči).

Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).

GRADIVO: 

1

9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Tina Gerbec

županja

Vabljeni:

- člani občinskega sveta

- Nejc Kumar, direktor občinske uprave

- Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. (k 2. točki dnevnega reda)

- Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 3. točki dnevnega reda)

Obveščeni:

- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči

- nadzorni odbor

- mediji

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi