Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
32°C
17°C
JUTRI
33°C
18°C
5978

Sklic 18. redne seje OS Občine Kanal ob Soči


Datum: 16.06.2021
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0007/2021-2
Datum: 16. junij 2021


Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

18. redno sejo občinskega sveta v sredo, 23. junija 2021, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji  dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o osnutku pokrajinske zakonodaje.
Poročevalci: Predstavniki Državnega sveta RS (gradivo v prilogi)
GRADIVO:  1

2. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi)
GRADIVO:  1

3. Predlog sklepa o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Kanal ob Soči za leto 2021.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor (gradivo v prilogi)
GRADIVO:  1

4. Razprava in sklepanje o predlogu uskladitve vrednosti investicij v veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 in v NRP 2021-2024.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi)
GRADIVO:  1

5. Razprava in sklepanje o problematiki z divjadjo v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Tina Gerbec, županja

6. Kadrovske zadeve:
- Imenovanja predstavnika občine v svet Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
- Imenovanja predstavnika občine v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica
Poročevalec: Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Državni svet RS (k 1. točki dnevnega reda)
- Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 2. točki dnevnega reda)
- LD Kanal, LD Paljevo in LD Dobrovo (k 5. točki dnevnega reda)
- občinska uprava

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi