Logo MojaObčina.si
DANES
34°C
18°C
JUTRI
37°C
19°C
Oceni objavo

Zadnjo sejo občinskega sveta začeli z ogledom kamnoloma Podsmreka

Občinski svet Občine Ivančna Gorica si je pred začetkom 15. redne seje, ki je potekala v četrtek, 4. julija 2024, ogledal kamnolom Podsmreka ter se seznanil z delovanjem in načrti kamnoloma v bodoče. Kamnolom Podsmreka se sicer nahaja v Krajevni skupnosti Višnja Gora in sicer nad avtocestnim počivališčem Podsmreka med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. S peskokopom upravlja gospodarska družba Peskokop Universal, proizvodnja gradbenega materiala, d.o.o. iz Malega Hudega.

Po ogledu kamnoloma na terenu in pojasnilih projektanta ter predstavnikov podjetja Peskokop Universal, je Občinski svet v nadaljevanju seje soglasno potrdil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka. Sestavni del prostorskega načrta je tudi predvidena krajinska sanacija te rane v naravo, ki jo kamnolom povzroči.

Po terenskem ogledu so svetniki sejo nadaljevali v občinski sejni sobi. Uvodoma je župan Dušan Strnad svetnikom predstavil obširno informacijo o aktualnih dogajanjih v občini. Pod drugo točko dnevnega reda so prisluhnili tudi informaciji o polletni realizaciji Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2024 in poročilu delovne skupine v zvezi s postopkom sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica.

Na dnevnem redu 15. redne seje so bila tudi številna poročila o delovanju naših javnih zavodov. Poročilo o delu za preteklo leto so predstavili Osnovna šola Zagradec, Osnovna šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Zdravstveni dom Ivančna Gorica in Mestna knjižnica Grosuplje – izpostava Ivančna Gorica. S strani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so bila predstavljena še poročila o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica, Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica in Centra za socialno delo Ljubljana, Enota Grosuplje. Občinski svet se je seznanil tudi s sklepom Sveta KS Višnja Gora in soglasno potrdil prenos vodovodnega sistema Višnja Gora v last in posest Občini Ivančna Gorica.

Na seji je bilo za novo 5-letno obdobje zaupano mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, zdajšnji direktorici Maji Lampret. Imenovana pa je bila tudi nova sestava Občinske volilne komisije, z novo predsednico Vlasto Polak.

Oglejte si tudi