Logo MojaObčina.si

Ig

JUTRI
26°C
16°C
SOB.
30°C
16°C
6847

Simbolična zasaditev breze

Občina Ig je ob pričetku gradnje gradnje Interpretacijskega centra, v katerem bo predstavljena biotska raznovrstnost in kulturna dediščina kolišč na Ljubljanskem barju, v sredo, 09.10.2019  pripravila dogodek; simbolična zasaditev breze. Dogodka se je udeležil minister za kulturo mag. Zoran Poznič, predstavniki občin s področja Ljubljanskega barja, Krajinskega parka Ljubljansko barje in predstavniki ZRC SAZU.

Ig z okolico je poznan po raznoliki pokrajini in visokim deležem zavarovanih območij, predvsem pa po najstarejši kulturi koliščarjev oz. mostiščarjev, ki so bili prvi naseljenci tega prostora. Prebivališča na kolih so na Ljubljanskem barju gradili prebivalci tega območja skozi tisočletja. Prva večja poselitev barjanske kotline na kolih, sega 7 tisočletij v preteklost, najstarejše znano ižansko kolišče pa leži ob novi strugi potoka Resnik. 

Da bomo lažje razumeli in spoznavali način življenja naših prednikov  - koliščarjev, bomo s tem interpretacijskim centrom, ponudili pogoje, za ohranjanje te bogate zgodovine. V tem objektu bodo razstavljeni predmeti, ki so jih našli na območju Iga.  
Ko je duhovnik n pisatelj Janez Jalen opazoval poplavljeno Ljubljansko barje, je pričel odstirati skrivnostno življenje koliščarjev in nastala je povest Bobri. To je povest o Ostrorogemu Jelenu in Jezerni Roži, o življenju na kolišču, na Velikem jezeru. Društvo Fran Govekar Ig je na dogodku uprizorilo koliščarski ples.  
Med najdbami iz tistega obdobja prevladuje odlično izdelana in domiselno krašena lončenina, ena najpomembnejših pa je glinena, črno žgana in fino zglajena posoda, okrašena z vrezi. Del ostalin je danes na vpogled v Mestnem muzeju v Ljubljani in Narodnem muzeju Slovenije
Občina Ig se močno identificira z dediščino kolišč, kar gre zasluga tradiciji arheoloških raziskav, aktivnih posameznikov in društev. Ponosni smo, da smo od leta 2011, tudi na UNESCO seznamu svetovne dediščine. V okviru mednarodne nominacije šestih držav Prazgodovinska kolišča okoli Alp sta dve skupini kolišč z Iga vpisani na UNESCO-v seznam svetovne kulturne dediščine, o čemer obiskovalce danes seznanjata dve informacijski tabli v njuni bližini.

 

Vlada Republike Slovenije pa je s posebnim odlokom kolišča na Igu leta 2014 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Prav ižanske koliščarske naselbine pomenijo vrh koliščarske kulture na celotnem Ljubljanskem barju in predstavljajo prvo poselitev Ljubljane.

  

Občina Ig je leta 2017 aktivno pristopila k projektu "Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju" pri katerem je Občina vodilni partner. Kot partnerji so v projektu še Krajinski park Ljubljansko barje in ZRC SAZU.

 

Skupna vrednost operacije je 2.291.911 EUR, in bo sofinancirana s strani evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in proračuna RS, v višini 1.590.000,00 EUR. Ostalo bo prispevala občina.

V mesecu septembru je Občina Ig z Ministrstvom za kulturo, kot posredniškim organom, podpisala pogodbo o sofinanciranju te operacije.

 

Projekt je zasnovan tako, da bo tu v centru Iga - "Interpretacijski center«, namenjen interpretaciji biotske raznovrstnosti in kulturni dediščini kolišč v povezavi z UNESCO dediščino. Od tu pa bo vodila učna pot, ki bo opremljena z informativnimi tablami, ki bodo obiskovalce usmerjale k ogledu naravovarstveno urejenih površin, do koliščarske naselbine "in situ". Ta bo na mestu, kjer ima Občina Ig v prostorskem načrtu že opredeljeno lokacijo za njeno izvedbo in sicer ob sotočju Želimeljščice in Iščice, vzhodno od naselja Ig. Sestavljalo jo bo pet samostojnih objektov, ki bodo predstavljala koliščarsko vas iz tretjega tisočletja pr.n.št. z značilnim ambientom prazgodovinskih kolišč. Zaključek operacije je predviden v letu 2021.

S projektom bi radi dosegli večjo prepoznavnost občine, pospešili razvoj turizma, spodbudili lokalno skupnost k sodelovanju in dodali vrednost že obstoječi ponudbi.
Hvala vsem, ki ste se udeležili tega slavnostnega dogodka. Verjamemo, da se bomo v prihodnosti ob našem muzeju »na kolih« kot radi rečemo po domače, še večkrat srečevali.
Andreja Zdravje

Foto: Uroš Čuden


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi