Logo MojaObčina.si

Gornji Petrovci

JUTRI
9°C
1°C
ČE.
6°C
6°C
Avtor: OBČINA GORNJI PETROVCI,

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2021

Datum objave: 21. 10. 2021
Številka razpisa: 330-0005/2021-2
Sredstva: 10 000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Gornji Petrovci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

 

Vrste ukrepov za katere se dodeljuje pomoč: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

  gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 

- 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

- 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč 

- UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 

  naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

- UKREP 5: Podpora  ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal

Všečkaj objavo