Logo MojaObčina.si

Gornji Petrovci

JUTRI
0°C
-1°C
PET.
6°C
-2°C
1101

IZVEDBA ODMERE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2020

IZVEDBA ODMERE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2020

 

V zvezi z izvedbo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 (v nadaljevanju NUSZ) vam sporočamo, da je datum zapadlosti obveznosti NUSZ: 1. obrok 3. 8. 2020, 2. obrok 2. 9. 2020, 3. obrok 2. 10.2020 ter 4. obrok 2. 11. 2020.

 

Zavezanci imate možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS na povezavi:

 

http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/?tx_ news_pi1%5Bnews%5D=4690&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction

%5D=detail&cHash=267ebb6922620aeebfb14c266e82aeca

 

Pri odmeri NUSZ se je upoštevala določba drugega 50. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 – Odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18-ZJF-H), ki določa, da se davek ne odmeri, če le-ta ne bi presegel 5 EUR. To pomeni, da se NUSZ odmerja, če je odmera višja od 5 EUR. Prav tako se je v primeru, ko znaša odmera NUSZ do vključno 25 EUR, z odločbo določilo plačilo obveznosti v enem obroku. V zvezi z rokom za plačilo davka pa se v izreku odločb niso navedli konkretni datumi zapadlosti posameznih obrokov, ampak se roki navajajo opisno zaradi ponovnega osebnega vročanja odločb.

 

Finančna uprava RS pri vročanju odločb o odmeri NUSZ ravna skladno z določbo 85. člena ZDavP-2, po katerem se odločbe (kamor sodijo tudi odločbe o odmeri NUSZ) vročajo z navadno vročitvijo, pri čemer je vročitev opravljana 15. dan od dneva odpreme. Iz tretjega odstavka tega člena nadalje izhaja, da, če zavezanec ne plača davka v roku oziroma v roku ne izpolni druge obveznosti, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo, če ta zakon ne določa drugače.

 

Glede na zakonsko določbo Finančna uprava RS odločbe o odmeri NUSZ zavezancem fizičnim osebam najprej vroči z navadno vročitvijo. V kolikor zavezanec deloma ali v celoti plača predpisano obveznost, se šteje odločba za vročeno. V nasprotnem primeru, po poteku roka zapadlosti za plačilo obveznosti prvega obroka, se šteje, da odločba ni bila vročena, zato se vročitev opravi ponovno, tokrat z osebno vročitvijo. Ustrezno se zamaknejo tudi roki za plačilo dajatve. S tem načinom vročitve davčni organ pridobi tudi izvršilni naslov, ki je podlaga za morebitno kasnejšo izvedbo davčne izvršbe.

 Hkrati vas obveščamo, da je za vsa telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb (tudi odmere NUSZ) vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS št.: 08 200 1001.

 

Odločba se šteje, da je vročena v 15 dneh po odpremi, rok za pritožbo pa je 15 dni po vročitvi. Sama pritožba na odločbo ne zadrži izvršitve odločbe, tako da so dolžni zavezanci plačati zapadle obveznosti iz naslova NUSZ. Prav tako pa se z vložitvijo pritožbe ne izvaja postopek ponovnega osebnega vročanja odločbe za zavezanca.

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi