Logo MojaObčina.si
DANES
1°C
2°C
JUTRI
2°C
2°C
Oceni objavo

POPIS ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE

Obveščamo vas, da na podlagi sklepa št. 844-14/2023-5 – DGZR z dne 09.11.2023, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zbiramo vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe v obdobju od 03.04. do 07.04.2023.

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imeti številko KMG-MID, skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo mora dosegati ali presegati 1 ha primerljivih kmetijskih površin in višina poškodovanosti presegati 30 %.

V skladu s sprejetim Sklepom oškodovanci škodo prijavite na predpisanem Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči.

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan (vlogo se podpiše na dveh mestih) in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
  • GERK – številka GERK-a
  • Vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
  • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

 

Vloge se zbirajo do vključno 23. 11. 2023.


Občinska komisija bo zbrane vloge vnesla v spletno državno aplikacijo »AJDA« in jih posredovala na Upravo RS za zaščito in reševanje. O upravičenosti do izplačila sredstev za odpravo posledic naravne nesreče pa bo odločila Vlada RS s programom odprave posledic škode.

Obrazce lahko dobite v tajništvu Občine Gornji Petrovci ali pa na spletni strani občine http://www.gornji-petrovci.si/

Izpolnjen obrazec 2 lahko pošljete po pošti na naslov Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, ali ga osebno oddate na sedežu občine.

 

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

v Občini Gornji Petrovci

 

Oglejte si tudi