Mojaobčina.si

Pitnik v Spominski kapeli padlim v 1. svetovni vojni vzpostavljen že tretjič

Po tem, ko je bilo potrebno zgornji del pitnika po dveh poškodovanjih v preteklih letih odstraniti in poškodbe sanirati, je bil tokrat že tretjič postavljen na svoje mesto. Upamo, da bo tokrat obstal in služil svojemu namenu. Voda iz pitnika je pitna in prihaja iz javnega vodovodnega sistema. Po nežnem dotiku senzorja voda teče 8 sekund, zatem se samodejno ustavi. Voda bo čez zimo zaradi možnosti poškodb zaradi ledu zaprta. Pitnik in lestenec sta bila prvotni zasnovi te enote kulturne dediščine dodana v letu 2013, po odkritju načrtov zanje. Tako, kakor je bilo odkritje načrtov presenetljivo, je tudi zgodba nastanka Spominske kapele izredno posebna.

Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni v Dolenjem Logatcu je bila svojemu namenu predana ob 10. obletnici konca 1. svetovne vojne, leta 1928. Njena posebnost je, da jo nekateri še vedno imenujejo Kapelica sv. Jožefa, drugi Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, medtem ko se osrednji napis v njeni notranjosti glasi: »V trajen spomin svojcem žrtvam svetovne vojne 1914-1918.
 

Prvotno kapelico sv. Jožefa je dal leta 1922 v spomin na doberdobske žrtve postaviti Jožef Lapuh, trgovski pomočnik v trgovini Brus. Leta 1926 je župan Gabrijel Oblak sklenil, da jo preoblikujejo v spominsko kapelo, posvečeno umrlim v prvi svetovni vojni. Preoblikovanje je naročil arhitektu Jožetu Plečniku, ta pa je risanje načrta zaupal svojemu študentu, županovemu mlajšemu bratu Cirilu. Dve leti kasneje so kapelici prizidali dolgo arkadno lopo, ki nosi močan pečat mentorja Plečnika. 23. letni Ciril Oblak dograditve kapelice ni dočakal, saj je na šolskem izletu na morju zbolel in v tednu dni umrl. Posledično je v notranjosti kapelice na sredini levo zapisano: »Kot zadnje delo in sebi nagrobnik napravil ta načrt Cand. arh. Ciril Oblak / Umrl med gradnjo / V cvetu mladosti.

   

Napisi v kapeli:  

V sredini na vrhu je napisano: 

V trajen spomin svojcem žrtvam svetovne vojne 1914-1918. Postavili občani Dol. Logatca l. 1928

 

Leva stran

Padli vojaki:

1914: Bogataj Jakob, Hojan Valentin, Jazbar Alojzij, Leskovec Janez, Leskovec Peter, Mihevc Ivan, Mihevc Jakob, Musec Jakob, Šijanec, Ivan, Tomšič Anton, Zavrtnik Mirko, Žigon Anton

1915: Grum Ignacij, Križaj Josip, Leskovec Jožef, Mihevc Martin, Rudolf Janez, Rovan Jakob, Uršič Anton, Verbič Anton

1916: Mihevc Anton, Mihevc Karel, Mihevc Mihael, Štrekelj Ivan, Tršar Viktor

1917: Hammerlitz Beno, Molk Alojzij, Tršar Anton

1918: Gosar Jožef, Lenarčič Jož., Serini Alojzij  


V ujetništvu umrli:

1915: Maček Franc, Kobal Ivan, Pečkaj Franc, 1917: Jerina Jakob, 1920: Škof Franc

 

Desna stran

V bolnicah in doma umrli:

1914: Poženel Ivan; 1916: Carli Jernej, Rovan Janez; 1917: Černe Jernej, Mihevc Franc, Pečkaj Ivan; 1919: Mihevc Franc; 1922: Stritar Pavel; 1923: Leskovec Franc; 1924: Leskovec Anton; 1925: Mihevc Anton; 1926: Maček Anton; 1927: Bogataj Franc


Doma ubile granate:

1919: Mihevc Franc; 1920: Slabe Anton; 1919: Cankar Franc; 1926: Poženel Pavel.

Lahka jim bodi zemlja!

 

Prvotna kapelica zaprtega tipa s štiristranim poligonalnim sklepom ima v bočnih stenah po dve polkrožno zaključeni okni z izstopajočo kovano mrežo, obtekata jo kamnit podzidek in profiliran podstrešni venec. Polkrožno zaključeni vhod zapirajo dekorativna kovana mrežasta vrata. Portik sestavljajo štirje pari trebušastih stebrov s kockastimi bazami in nizkimi kvadratnimi nakladnimi ploščami, ki nosijo polkrožne loke in krizni obok. Pod strmo z bobrovcem krito dvokapno streho, nekoliko nižjo od šotoraste strehe stare kapelice, teče konkaven podstrešni venec. Na slemenu stoji kovinski križ, v fasadnem zatrepu pa je pritrjen kamnit medaljon z reliefom sv. Boštjana iz leta 1931, ki je delo Staneta Dremlja.


V notranjščini kapelice na leseni menzi stoji kip sv. Jožefa z Detetom (terakota, v. okoli 130 cm), na stenah so table z imeni žrtev. V oknih so barvna stekla, okenska ostenja in pilastra krasi šablonska cvetlična dekoracija, na stropu je freska sv. Družine na oblaku s putoma, verjetno delo Simona Ogrina. Tla so pokrita s keramičnimi ploščicami. Leta 2013 je bila kapela obnovljena; rekonstruiran je bil tudi pitnik na začetku portika, sestavljen iz podstavka z napisom Ne pozabite!, bakrene pipe v obliki glave in okroglega skledastega korita, po načrtu pa je bil rekonstruiran tudi medeninasti lestenec.
 

Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni je vpisana v register kulturne dediščine pod evidenčno številko 18610.

 

Vir:

• Register kulturne dediščine Slovenije, http://rkd.situla.org/

• Komar, Gvido. Arhitekt Jože Plečnik na Logaškem (6) Plečnikov študent Ciril Oblak (1905 - 3. avgust 1928). Logaške novice 10/2018, str. 22

• Švajncer, Janez J. 2004. Logatec v zgodovini: Vojni muzej Logatec

• Kermavnar. S., ...[et al.], 2014. Upravna enota Logatec. Založba ZRC«

 

Renata Gutnik, Občina Logatec

Obdobje: 01. 01. - 31. 12.
Trajanje: 45 d
Primerno za: Vse
Cena: od 87€

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi