Mojaobčina.si

Dvorec Bukovje

Primerno za: Vse

Ujet v slikovito kuliso med ravnico na desnem bregu Drave in pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja, najdete baročni dvorec Bukovje. Dvorec blizu Dravograda skrbno hrani zgodbe za skrivnostnimi razvalinami romanskega gradu Pukštajn. Idiličen prostor za prireditve, protokolarne in kongresne dogodke, razstave, izobraževanja, družabna srečanja in poroke.


Zgodovina

V srednjem veku so grajske utrdbe nastajale na težko dostopnih krajih, kar je pripomoglo k njihovi varnosti. Najpogostejši srednjeveški stavbni tip so bili t.i. kastelni gradovi, pri katerih sta grajsko poslopje poleg bivalnega palacija sestavljala tudi grajski stolp (bergfried) ter grajsko obzidje. Tovrstna je bila tudi graščina Pukštajn (Puchenstein), ki je bila v okviru novo nastalega zemljiškega gospostva Bukovje zgrajena v začetku 13. stoletja na težko dostopnem pomolu nad reko Dravo.

Dandanes je ohranjena le močno razvaljena stavba renesančnega grajskega stolpa. Grajska stavba je namreč kar dvakrat pogorela in je takratni lastniki, rodbina Khössler, po zadnjem požaru leta 1706 niso več obnavljali, temveč so v 18. stoletju v njenem vznožju v maniri baročnih dvorcev zgradili novo, mogočno stavbo dvorca Bukovje, istočasno je verjetno nastala tudi grajska kapela. Dvorec s svojo neenotno podobo kaže na bogato stavbno zgodovino. Po letu 1870 je rodbina Kometter prezidala dvorec, s prezidavo je pridobil svojo današnjo podobo historične stavbe z ogelnimi stolpi. Zadnja prezidava v drugi polovici 20. stoletja je zaznamovala notranščino stavbe, ki je bila zaradi funkcionalnih potreb temeljito prezidana, v tem času pa sta po predlogi originalnih nastala tudi dva štukaturna stropa, ki predstavljata edini interierni presežek stavbe.


Dvorec danes

Danes dvorec pod svojo streho združuje različne kulturne inštitucije: kulturnozgodovinski oddelek Koroškega pokrajinskega muzeja, Javni zavod Dravit Dravograd, Javni sklad za kulturne dejavnosti - izpostava Dravograd.

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd

V dvorcu Bukovje je na ogled razstava o plemiški rodbini Kometer, ki je pisala zadnje veliko poglavje v zgodovini gospostva Pukštajn (1817–1932) ter slovensko kulturo obogatila veliko bolj od marsikatere druge, uglednejše in bolj prepoznavne plemiške rodbine tistega časa. Zgodbo o življenju preprostega kmečkega človeka pripovedujejo že skoraj pozabljeni predmeti s skednjev, kašč, kleti in podstrešij, ki so na ogled v Kmečki zbirki v Libeličah. V obnovljenem delu župnijskega skednja je predstavljeno tradicionalno kmečko gospodarstvo, značilno za območje Libelič. V sosednji stavbi je ohranjena tudi črna kuhinja, ki velja za enega izmed največjih in najlepših tovrstnih ohranjenih ambientov v Sloveniji. Pokončnost in upornost vaščanov pa lepo oriše razstava o koroškem plebiscitu. Na njej predstavljamo dvoletni boj Libeličanov za priključitev k matični domovini.

Informacije

02 62 12 520, 02 87 23 580


Park

Dvorec ob njegovi zahodni stranici obdaja parkovna površina, ki lepo dopolnjuje vizualno podobo stavbe. Društvo za biodinamično vrtnarjenje Ajda je uredilo različne nasade. Z njimi poskušajo ohraniti star in čim bolj naraven način vrtnarjenja in s tem tudi ohranjajo stare, avtohtone sorte rastlin – včasih tudi takšne, ki so iz našega okolja že skoraj povsem izginile. Zasadili so stare sorte sadnega drevja, grmovnic, oblikovali so nekdaj nepogrešljiv »koroški gartlc« ter zeliščno gredo. V parku Bukovje pa so zasadili številne avtohtone grmovne in drevesne vrste.


Dodatno v ponudbi: Najem prostorov in nočitev

  • tri učilnice,
  • velika dvorana.


Kapacitete:

  • 9 sob,
  • 26 ležišč.


Informacije: 

http://dravit.si/ceniki-storitev-javni-zavod-dravit/ 

02 87 23 583
dvorecbukovje@dravit.siVšečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi