Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
12°C
PET.
23°C
11°C
Oceni objavo

Pričela se je intenzivna sanacija po lanskoletnih poplavah

Z aprilom se je na terenu pričelo intenzivno odpravljanje posledic lanskoletnih poplav. Dela na več projektih že potekajo, druga pa se bodo pričela v kratkem.

Plaz pri OŠ Črni Vrh
Sanacija plazu se je pričela v začetku aprila. Izvajalec del je podjetje Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. Izvedena bo pilotna stena, ki bo zaščitila cesto pod osnovno šolo, in ustrezno odvodnjavanje. Projekt mora biti zaključen do konca junija. V času izvajanja del bo vzpostavljena polovična zapora ceste.

 

Plaz Zalog

Za sanacijo plazu na cesti Zalog–Črni Vrh je bila podpisana pogodba s podjetjem Hidrotehnik d.o.o., s katerim je že bila izpeljana tudi uvedba v delo. Dela se bodo pričela po 1. maju 2024, skladno s pogodbenimi določili pa bodo zaključena do konca avgusta. Zgrajena bo pilotna stena, ki bo zavarovala cesto, urejeno bo ustrezno odvodnjavanje, odliv viška vode zaradi padavin pa bo speljan v vodotok. Zaradi izvajanja del bo na odseku vzpostavljena tudi polovična zapora.

 

Plaz Črni Vrh (Sovov grič–Frjan)

Velik del plazu je bil saniran že v sklopu intervencijskih del v lanskem letu, ko je bila zgrajena daljša kamnita zložba. Sedaj sledi nadaljevanje del, ki bodo zaradi obsežnosti projekta izvedena v dveh fazah. V kratkem se bodo pričela dela za navezavo nove zložbe na obstoječo (v smeri proti Črnem Vrhu). Tudi ta dela, ki bodo prav tako predvidoma zaključena do konca avgusta, so bila zaupana podjetju Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o.. Ko se bodo dela pričela, bo tu potrebna vzpostavitev polovične oziroma popolne zapore.

 

Plaz Osredek

Po prvomajskih praznikih se bo pričela tudi sanacija plazu, ki se nahaja ob cesti LC Žirovnik–Osredek–Topol. Izvajalec del podjetje NG nizke gradnje d.o.o. bo poskrbel za utrditev brežin s kamnito zložbo in ureditev ustreznega odvodnjavanja.

 

Cesta Polhov Gradec–Zalog

Naslednji večji projekt je sanacija lokalne ceste od Polhovega Gradca do Zaloga, ki bo prav tako potekala v dveh fazah – prva se bo pričela izvajati v začetku maja, končana pa bo predvidoma do konca avgusta. Izvajalec del bo podjetje Trgograd d.o.o., s katerim je pogodba že podpisana. Najprej bomo poskrbeli za sanacijo najbolj poškodovanih odsekov – zgrajene bodo nove kamnite zložbe, izvedena bo sanacija vozišča z menjavo asfalta, propusti pa bodo obnovljeni. Dela bodo v prvi fazi tako potekala na treh odsekih. O zaporah cest bomo pravočasno obveščali, predvidena pa je tudi popolna zapora ceste v poletnem času.

 

Potrebuježev in Petačev graben

V Potrebuježevem in Petačevem grabnu bo sanacija najobsežnejša in verjetno tudi najzahtevnejša, saj se cesta nahaja v neposredni bližini vodotokov. Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi, pri čemer smo vezani na Direkcijo RS za vodo (DRSV). Zaradi obsežnosti obeh projektov, tako s finančnega vidika kot tudi z vidika vseh gradbenih del, ki jih je potrebno izvesti, bodo dela na teh dveh območjih potekala fazno oziroma prioritetno po najbolj poškodovanih odsekih. Ko bo dokumentacija izdelana in potrjena še s strani državne tehnične pisarne in DRSV, bomo izbrali izvajalca del in pričeli s sanacijo tudi na tem predelu.

 

Drugo

V začetku aprila se je pričela rekonstrukcija poškodovanega cestnega odseka na cesti Butajnova–Pusti vrh v dolžini 400 metrov. Dela prav tako potekajo na cesti Škandrov graben–Veliki vrh, kjer bosta rekonstrukcija in sanacija ceste izvedeni sočasno. Na obeh cestnih odsekih je promet zaradi kratkotrajnih zapor občasno moten. Vse je tudi pripravljeno že za asfaltiranje ceste Žnidar–Bradeško in ceste Butajnova–Planina, ki bo predvidoma izvedeno že v maju.

V kratkem pa se bo pričelo tudi urejanje poškodovanih makadamskih cest na območju celotne občine. Dela bodo izvajali Tijo d.o.o, Storitve s TGM Andrej Trobec s.p. in GS Dolenec d.o.o.

Za Jernejčkov in Škandrov graben je popis del, ki jih je potrebno izvesti, dokončan. Na enem odseku je bila kamnita zložba že zgrajena, sanacija pa bo potekala postopoma. V zaključni fazi izdelave projektne dokumentacije je tudi most Hruševo. Nadzor nad projekti izvajajo podjetja Projekt Nova Gorica d.d., PUZ d.o.o. inIB Vojska d.o.o. Vsi izvajalci, tako gradbenih del kot nadzora, so bili izbrani kot najugodnejši ponudniki na podlagi evidenčnega zbiranja ponudb.

Z vsemi navedenimi izvajalci del smo do sedaj sklenili pogodbe oziroma naročilnice v skupni višini 6 milijonov evrov. V pripravi pa je še projektna dokumentacija in razpisi za izbiro izvajalca del v višini prav tako 6 milijonov evrov.

 

Kot obljubljeno, je pomlad s seboj prinesla pospešeno sanacijo in izvajanje del na številnih območjih. O poteku del in zaporah cest vas bomo pravočasno in ažurno obveščali, zato vabljeni tudi k spremljanju naše spletne strani www.dobrova-polhovgradec.si.

 

Oglejte si tudi