Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
10°C
0°C
JUTRI
11°C
0°C
7402

Ureditev ceste Šujica–Podutik

Občina v letošnjem letu pričenja z ureditvijo ceste Šujica–Podutik, ki bo obsegala rekonstrukcijo obstoječe ceste in gradnjo površin za pešce in kolesarje.

Obravnavani odsek ceste povezuje naselji Šujica in Stranska vas v občini Dobrova - Polhov Gradec, hkrati pa našo občino povezuje z ljubljansko. Projekt zajema območje lokalne ceste od novo urejenega križišča v Stranski vasi do odcepa za Gabrje in pa javno pot v njeni celotni dolžini, torej od odcepa za Gabrje do regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) na Šujici. Ocenjena vrednost investicije znaša dobrih 1.000.000 evrov.


Temeljita priprava na izvedbo projekta

Rekonstrukcija obstoječe ceste in gradnja površin za pešce in kolesarje se bo izvajala po projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje – PZI, št. U 05/1454-18 in Načrtu1454-18/NG iz maja 2019, ki ju je izdelalo podjetje K Projekt L d.o.o. Osnova za izvedbo projekta rekonstrukcije ceste je izčrpna, saj jo sestavljajo: projektna naloga št. 371-0085/2018-1 z dne 18. 10. 2018, ki jo je potrdila komisija za pregled projektnih nalog Direkcije RS za infrastrukturo, projektni pogoji soglasodajalcev, dodatne smernice podane s strani Občine Dobrova - Polhov Gradec, kapacitetna analiza priključka javne poti JP 567291 ter javne poti JP 567361 na regionalno cesto R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) iz oktobra 2018, Idejna zasnova »Ureditev ceste Šujica–Podutik (JP 567361 in LC 067061), Projekt za izvedbo »Ureditev križišča v Stranski vasi«, št. načrta 1127-18 iz maja 2018 s strani podjetja K Projekt L d.o.o. in potrjena projektna naloga »Ureditev cestnega priključka javne poti JP567361 Šujica–Stranska vas na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) v km 18,455 v naselju Šujica«, s številko 371-0085/2018-1 z dne 20. 11. 2018.


Rekonstrukcija ceste, pločnik in kolesarska steza

S projektom je predvidena izvedba pomožnih kolesarskih pasov širine 1,25 m po celotni dolžini odseka in izgradnja pločnika ob desnem robu ceste. Pločnik širine 1,50 m bo višinsko ločen od zunanjega roba vozišča. Tam, kjer se nahajajo individualni uvozi na kmetijska zemljišča, se bodo izvedli poglobljeni robniki uvozi pa bodo ohranjeni. Izvedba priključka na regionalno cesto na Šujici pa je usklajena tudi s projektom izgradnje Barjanskega kolesarskega omrežja – faza 1, ki bo potekala od naselja Gabrje do Tržaške ceste in s katerim je predvideno, da bood konca naselja Šujica proti Dobrovi potekala kolesarska steza z zelenim pasom širine minimalno 1,5 metra.


Prometna razbremenitev Stranske vasi

Po izvedeni rekonstrukciji ceste Šujica–Podutik pa se bo predvidoma spremenil tudi prometni režim na lokalni cesti od Dobrove proti Stranski vasi. Le-ta bo po obnovi in sočasni vgradnji kanalizacije namenjena le še za lokalni dovoz z dodatno urejeno površino za pešce, kar bo Stransko vas močno prometno razbremenilo.


Vsi lastniki zemljišč ob cesti Šujica–Podutik bodo v prihodnjih dneh prejeli dopis Občine, ki jih bo seznanil s potekom projekta in posegi v obcestna zemljišča ter jih povabil na sestanek za odkup zemljišč.

Skupaj s prizadevnostjo predstavnikov Krajevne skupnosti Dobrova, ki bodo sodelovali pri izvajanju projekta s ciljem učinkovitega sodelovanja med občani, naročnikom in izvajalci projekta, bo Dobrova pridobila eno večjih cestnih posodobitev v zadnjem obdobju.


Občina Dobrova - Polhov Gradec


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi