Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
26°C
6°C
JUTRI
31°C
11°C
Avtor: Občina Dobje,

P O Z I V ZA PODAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ

Datum objave: 13. 05. 2022
Številka razpisa: 094-0001/2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva:  

 

1.     Občane in skupine občanov, da podajo predloge za prejemnike naslednjih priznanj:

 

·                »Častni občan«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika

·                »Priznanje Občine Dobje«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta

·                »Zlata plaketa Občine Dobje«, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

 

2.     Osnovno šolo Dobje, da poda predloge za prejemnike priznanj kategorije:

·                »Priznanje župana občine Dobje« ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.

 

Občina Dobje obeležuje svoj praznik, ki je 22. julija, s slavnostno sejo občinskega sveta, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja.

 

V letu 2021 zaradi epidemije Covid-19 in takrat veljavnih preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb ni bila izvedena slavnostna seja Občinskega sveta, na katerem bi podelili priznanja, zato se v letu 2022 na slavnostni seji podeljujejo priznanja za leti 2021 in 2022.

 

Na podlagi veljavnega Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 64/00), občina podeljuje naslednja priznanja:

1. – “Častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
2. – “Priznanje Občine Dobje”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
3. – “Zlata plaketa Občine Dobje”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
4. – “Priznanje županje-župana Občine Dobje”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

 

Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.

 

Podane predloge bo sprejemala in obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet.

 

 

1.     Priznanje »Častni občan«

Najvišje častno priznanje Občine Dobje je “Častni občan”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Dobje, da ima to trajni pomen. Priznanje “Častni občan” se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.

 

Predlogi za podelitev priznanja »Častni občan« morajo  vsebovati:

-          navedba vrste priznanja (»Častni občan),

-          podatki o predlagatelju priznanja ,

-          osebni podatki o predlaganem kandidatu prejemnika priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki),

-          obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

 

2.        »Priznanje Občine Dobje«

Drugo najvišje občinsko priznanje je “Priznanje Občine Dobje”. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Dobje. Podeljuje se vsako leto, vendar v največ treh primerih.

 

Predlogi za podelitev priznanj »Priznanje Občine Dobje« morajo vsebovati:

-           navedba vrste priznanja (»Priznanje Občine Dobje«),

-          podatki o predlagatelju priznanja,

-          osebni podatki o predlaganem kandidatu oz. skupini kandidatov kot prejemnici priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki),

-          obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

 

3.        Priznanje »Zlata plaketa Občine Dobje«

“Zlata plaketa Občine Dobje” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.

 

Zaradi epidemije in aktualnih preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb v letu 2021 ni bilo slavnostne seje Občinskega sveta, na katerem bi podelili priznanja, zato se v letu 2022 na slavnostni seji podeljujejo priznanja za dosežke v letu 2021 in 2022.

 

Predlogi za podelitev priznanj »Zlata plaketa Občine Dobje« mora vsebovati:

-           navedba vrste priznanja (»Zlata plaketa Občine Dobje«),

-          podatki o predlagatelju priznanja,

-          osebni podatki o predlaganem kandidatu oz. skupini kandidatov kot prejemnici  priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki) oz. naziv z navedbo sedeža pravne osebe predlagano za prejemnico priznanja,

-          obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

 

4.        »Priznanje župana občine Dobje«

“Priznanje župana Občine Dobje” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi priložnostno.

 

Na podlagi določil Odloka o istovetnostnih simbolih se je župan občine Dobje odločil, da bo kandidate  za 4. kategorijo priznanj  »Priznanje župana« izbral na podlagi predloga Osnovne šole Dobje.

Predlog za podelitev priznanja župana občine Dobje mora vsebovati:

-           navedba vrste priznanja (»Priznanje Župana Občine Dobje«),

-          podatki o predlagatelju priznanja,

-          osebni podatki o predlaganih kandidatih,   

-          obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

Rok za oddajo predlogov za kategorijo:

  • »Častni občan«,  »Priznanje Občine Dobje«, »Zlata plaketa Občine Dobje«  prične teči od 13. 5. 2022 in se zaključi 26. 5. 2022 ob 12.00 uri.
  • »Priznanje župana občine Dobje« «  prične teči od 13. 5. 2022 in se zaključi 26. 5. 2022 ob 12.00 uri.

 

Oddaja in dostava predlogov:

Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog  za prejemnike priznanj in nagrad predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:

OBČINA DOBJE

OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Dobje pri Planini 26

3224   Dobje pri Planini

 

 

Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo prispeli na sedež komisije DO ZAHTEVANEGAROKA(»Častni občan«,  »Priznanje Občine Dobje«, »Zlata plaketa Občine Dobje«  do 26. 5. 2022 do 12.00 ure) in  (»Priznanje župana občine Dobje« do 26. 5. 2022 do 12.00 ure). PREDLOGI, PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI, SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.


K predlogu za podelitev priznanja mora predlagatelj priložiti pisno soglasje kandidata za občinsko priznanje (v prilogi).


 

 

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

David Salobir

 

 

Všečkaj objavo