Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
12°C
-3°C
PET.
13°C
-3°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2019

Datum objave: 17. 09. 2019
Številka razpisa: 610-0003/2019
Sredstva: 800€

Občina Dobje objavlja

                                                           

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov upokojenskih društev v

Občini Dobje v letu 2019

 

Predmet razpisa je sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in jih bodo izvajalci realizirali v letu 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v  Proračunu Občine Dobje za leto 2019.

 

Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          da imajo sedež v Občini Dobje,

-          da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

-          da društvo deluje najmanj eno leto,

-          da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,

-          da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva.

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.

 

Rok za oddajo prijav je od torka, 17. 9. 2019 do vključno četrtka, 17. 10. 2019 do 12.00 ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUŠTVA UPOKOJENCEV 2019«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi občine Dobje, tel. št. (03) 746-60-30.

 

 

 

Številka: 610-0003/2019                                                                     

Datum:   17. 9. 2019

Všečkaj objavo