Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
8°C
JUTRI
24°C
10°C
Avtor: Občina Dobje,

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Dobje

Datum objave: 25. 08. 2023
Številka razpisa:
Sredstva: 555,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2023, je odprt od 25. 8. 2023 do 25. 9. 2023.

 

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

-       prijavni obrazec,

-       obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu.

 

Vloge morajo vlagatelji  poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom »Javni razpis za kmetijstvo - društva 2023« na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2023«. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.

 

Zadnji rok oddaje vlog je ­25. 9. 2023 do 12.00 ure.Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Všečkaj objavo