Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
21°C
14°C
ČE.
27°C
16°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Dobje

Datum objave: 05. 09. 2019
Številka razpisa: 330-0010/2019
Sredstva: 555€

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja društev na podlagi njihovih programov in projektov, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobje za leto 2019.

Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:

– da delujejo najmanj eno leto,

– da so registrirana po zakonu o društvih,

– da delujejo v javnem interesu,

– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,

– društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v Občini Dobje ter društva izven občine, ki včlanjujejo najmanj tri občane Občine Dobje,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,

– da redno izvajajo svojo dejavnost,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in

– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.

Razpisna dokumentacija obsega:

-        besedilo razpisa,

-        prijavni obrazec,

-        vzorec pogodbe,

-        obrazec za poročilo.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani www.dobje.si, lahko pa si jo naročite preko elektronske pošte: lidija.cadej@dobje.si Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2019, je odprt od 5. 9. 2019 do 7. 10. 2019.

 

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

-       prijavni obrazec,

-       obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu.

 

Vloge morajo vlagatelji  poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom »Javni razpis za kmetijstvo - društva 2019«  na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2019«. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.

 

Zadnji rok oddaje vlog je ­­­7. 10. 2019 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

 
Več informacij v prilogah.Všečkaj objavo