Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
23°C
17°C
JUTRI
27°C
14°C
973

OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM, KI SE S SPITNO VODO OSKRBUJEJO IZ JAVNEGA SISTEMA DOBJE ZA LETO 2020

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode iz omrežja vodovoda Dobje izvajajo strokovni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano, OE Celje v smislu odvzema vzorcev za mikrobiološke in fizikalno kemijske analize, skladno z letnim načrtom vzorčenja po sistemu kakovosti HACCP.

Odvzemno mesto za mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave je določeno v kuhinji osnovne šole Dobje in dodatno odvzemno mesto v času počitnic v Kulturnem domu gospodinjstva Zalokar Boštjan, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji.

Kot upravljavci oskrbnega sistema Dobje moramo zagotavljati vsem uporabnikom ustrezno pitno vodo in varno oskrbo, ki jo določa veljavni Pravilnik o pitni vodi, Ur. List. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17.

V spodnji tabeli so prikazani mikrobiološki parametri, ki se analizirajo v pitni vodi in njihove mejne vrednosti. V primeru, da le te presegajo omenjene vrednosti ocenjujemo pitno vodo kot neustrezno in izvajamo preventivne ukrepe za izboljšanje kvalitete in vas o tem tudi obveščamo.


Mikrobiološki parametri - Redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:

Parameter

Mejna vred. parametra

MPN skupnih koliformnih bakterij v 100 ml

0

Escherichiae coli MPN v 100 ml

0

Število mikroorganizmov pri v 72 urah v 1 ml

-

Število mikroorganizmov pri v 48 urah v 1 ml

100

Enterokoki v 100 ml

0


Iz odvzetih mikrobioloških vzorcev v letu 2020 je razvidno, da vsi odvzeti vzorci ustrezajo kriterijem zgoraj citiranega pravilnika.

Na vodovodnem sistemu Dobje se izvaja kontinuirana dnevna dezinfekcija pitne vode, ki se je v letu 2020 izvajala uspešno. Dodatno je na vodovodnem sistemu vgrajena ultra-filtracijska naprava za pripravo pitne vode, ki omogoča varnost kvalitete pitne vode tako mikrobiološke kot fizikalno kemijske.


Fizikalno kemijski parametri – redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:

Parameter

Mejna vrednost parametra

Motnost

Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

Barva

Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

Okus

Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

Vonj

Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

pH

6,5 do 9,5

Oksidativnost

5,0 mg O2/l

Amonij

0,50 mg/l

Trihalometani

100 mikrogramov/l


Fizikalno kemijska kvaliteta pitne vode za leto 2020 iz omrežja vodovoda Dobje je prav tako bila ustrezna.

V primeru neustreznosti pitne vode v omrežju našega javnega sistema Dobje se vas kot uporabnike obvešča na sledeče načine:

1. oglasna deska

2. radio Štajerski val

3. Spletna stran Občine Dobje www.dobje.si

4. aplikacija http:/www.npv.si/,  NIJZ, ZIRS, NLZOH

V primeru izrednih razmer (naravnih nesreč – poplave, plazovi) ki lahko povzročijo večje okvare na vodovodnem sistemu in prekinitev dobave pitne vode, pa se lahko obrnete na župana Občine Dobje  Franca Leskovška (041/794-352).

Na isti način se obvesti tudi vse uporabnike po preklicu ukrepov oziroma sanaciji stanja kvalitete pitne vode.

Kot upravljavci oskrbnega sistema Dobje, se bomo tudi v bodoče trudili za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov, v smislu zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode in varne oskrbe.


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi