Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
27°C
17°C
NED.
29°C
16°C
353

POZIV za predlaganje kandidatov za člane odborov občinskega sveta za mandatno obdobje 2018 -2022

Na podlagi določil 51. in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje ( Uradni list RS, št. 81/18) so stalna delovna telesa sveta občinskega sveta (v nadaljevanju odbori in komisija):

 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

2. Statutarno pravna komisija,

3. Odbor za negospodarske dejavnosti,

4. Odbor za gospodarske dejavnosti,

5. Odbor za kmetijstvo ter okolje in prostor,

6. Nadzorni odbor.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je že bila imenovana.

 

Statutarno pravno komisija sestavljajo po trije (3) člani. Svet imenuje tri (3) člane izmed članov sveta.

Odbor za negospodarske dejavnosti, Odbor za gospodarske dejavnosti in Odbor za kmetijstvo ter okolje in prostor sestavljajo trije (3) člani. Svet imenuje dva (2) člana izmed članov sveta in enega (1) člana izmed drugih občanov. Nadzorni odbor ima tri (3) člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in izkušnje praviloma iz finančno računovodske, pravne ali tehnične smeri oziroma najmanj V. stopnjo izobrazbe navedenih smeri in najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta.

 

Člane stalnih odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, praviloma na drugi redni seji v mandatu.

 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana. Podrobneje določa način dela komisij in odborov občinskega sveta poslovnik občinskega sveta.

 

V pisnem predlogu za člane delovnih teles mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. Ime in priimek kandidata;
  2. Podatke o prebivališču;
  3. Naziv delovnega telesa (odbora, komisije), za katerega članstvo kandidat kandidira;
  4. Soglasje kandidata k predlogu.

 

Predlogu mora biti priloženo pisno SOGLASJE PREDLAGANEGA KANDIDATA.

 

Pisne predloge za člane delovnih teles občinskega sveta predlagatelji predložijo na priloženih obrazcih Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do vključno torka, 29. 1. 2019  do 12.00 ure na naslov: OBČINA DOBJE, OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

 

 

Za komisijo pripravila:

Občinska uprava Občine Dobje

Lidija Čadej

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

David Salobir, l.r.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi