Logo MojaObčina.si

Celje

DANES
32°C
15°C
JUTRI
33°C
17°C
EPISplus d.o.o., Celje
Deli
Finančne storitve

EPISplus d.o.o., Celje

Predstavitev

Podjetje EPISplus d.o.o. se ukvarja predvsem z revidiranjem, davčnim in poslovnim svetovanjem. Če vas zanima računovodski ali knjigovodski servis, se lahko obrnete na podjetje EPIS d.o.o. Sedež obeh podjetij je na Glavnem trgu 5 v Celju.

 

Revidiranje gospodarskih družb

Podjetje je opravilo večje število revizij računovodskih izkazov srednjih in velikih gospodarskih družb na področju proizvodnje, trgovine, transporta, storitev, gradbeništva, zadružništva, javnih podjetij, invalidskih podjetij in ostalih področij.

 

Revidiranje temelji na sodobnih pristopih. Izvajanje revizij je zaupano sodelavcem z veliko računovodske prakse, kot vrhunskemu znanju, pridobljenem na Inštitutu za Revizijo RS. Namen revidiranja je podati mnenje, da računovodski izkazi podajajo resnično sliko premoženjskega in finančnega stanja ter poslovnega izida podjetja.

 

Pregledovanje, opazovanje, poizvedovanje in potrjevanje so postopki, s katerimi mora revizor zbrati zadostno in zadovoljivo dokazno gradivo, ki je ustrezna podlaga za oblikovanje mnenja o obravnavanih računovodskih izkazih. Uslužbencem stroke pri delu, natančneje pri obnašanju, pomaga poseben kodeks obnašanja. Revizorji igrajo pomembno vlogo v skupini povezanih podjetij in so odgovorni od vseh, ki uporabljajo njihove storitve.

 

Revizija proračunskih uporabnikov

EPISplus d.o.o. je opravilo številne naloge revidiranja, dajanja zagotovil in sorodnih storitev za naslednje proračunske uporabnike:

 • javni skladi,
 • vzgojno izobraževalne ustanove,
 • občine,
 • zavodi,
 • državne agencije,
 • inštituti,
 • zbornice,
 • pravne osebe zasebnega prava.

 

Reviziji sorodne storitve

S podjetjem se lahko dogovorite za različne posle preiskovanja, dajanja zagotovil in reviziji sorodnih storitev, kot so:

 • ustanovitvena revizija,
 • povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki,
 • posebna in izredna revizija,
 • revizija pripojitve ali oddelitve,
 • prenos podjetja (s.p.) na novo kapitalsko družbo,
 • revizije v postopkih prisilne poravnave,
 • revidiranje evropskih projektov,
 • notranje revidiranje.
EPISplus d.o.o., Celje EPISplus d.o.o., Celje EPISplus d.o.o., Celje EPISplus d.o.o., Celje EPISplus d.o.o., Celje EPISplus d.o.o., Celje Mateja Poček - direktorica Silva Zapušek - prokuristka