Logo MojaObčina.si

Brezovica

JUTRI
33°C
17°C
PON.
36°C
18°C
Avtor: Občina Brezovica,

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTAENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI OBČINE BREZOVICA

Datum objave: 17. 06. 2022
Številka razpisa: 360-1/2021-45

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE

V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTAENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI OBČINE BREZOVICA


Koncedent spreminja besedilo trinajstega odstavka 20. člena vzorca koncesijske pogodbe na način, da se le-ta glasi:

(13)       Koncedent mora za zavarovanje plačila skladno s predhodnim in tem členom pogodbe koncesionarju v roku petih (5) delovnih dni po pričetku veljavnosti te pogodbe za vsako obračunsko obdobje izročiti ločeno izvršnico skladno s predlogom obrazca izvršnice za proračunske uporabnike (dostopno pri UJP) v višini zneska iz drugega odstavka 19. člena te pogodbe z datumom dospelosti petnajst (15) dni po zaključku posameznega obračunskega obdobja. V kolikor koncedent izvršnic ne predloži v roku in obliki iz predhodnega stavka tega člena, ima koncesionar pravico odstopiti od pogodbe, v primeru odstopa pa se smiselno uporabljajo določbe šestega, sedmega in desetega odstavka 33. člena te pogodbe. Koncesionar mora v roku petnajstih (15) dni po prejemu plačila iz 20. člena za posamezno obračunsko obdobje koncedentu vrniti izvršnico za predmetno obračunsko obdobje.

Všečkaj objavo