Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
34°C
18°C
JUTRI
35°C
20°C
1493

Zlati certifikat ISSO 2019 za Občino Brezovica

ZLATI CERTIFIKAT ISSO 2019

SESTAVLJENI INDEKS ISSO 2019: 12. MESTO

Brezovica je na izjemnem 12. mestu po vrednosti sestavljenega indeksa, ki kaže razvojni položaj občine. S tem je občina upravičena do Zlatega certifikata ISSO 2019.

Brezovica izrazito izstopa na treh od osmih področjih, ki so vključena v analizo ISSO 2019. Ta področja so demografija (19. mesto), izobrazba (13. mesto) in proračunska učinkovitost (3. mesto): na teh treh področjih je Brezovica uvrščena med 10 odstotkov občin z najboljšo vrednostjo kazalnikov, torej v sam slovenski vrh. Nadpovprečno je kraj uvrščen še na treh področjih: na področju gospodarstva (23. mesto), okolja (55.mesto) in trga dela (62. mesto).

V indeks ISSO 2019 je skupaj vključenih 63 kazalnikov. Brezovica dosega izstopajoče rezultate pri 15 kazalnikih (uvrstitev v prvi decil – med zgornjih 10 odstotkov), odlične vrednosti pa še pri drugih 10 (uvrstitve v prvi kvartil – med zgornjih 25 odstotkov občin). Skupaj ima poudarjeno nadpovprečne rezultate pri 25 od 63 kritičnih kazalnikov uspeha, vključenih v indeks. To je izjemen rezultat.

Zares natančno primerjavo omogoča šele celotna ISSO analiza občine. Ta prinaša podrobno razčlembo 63 kazalnikov na osmih področjih. Vrednost kazalnika z občino v analizi primerjamo s slovenskim in z regijskim povprečjem, pa tudi z Zlatim standardom ISSO: izračunano vrednostjo kazalnika, ki v slovenskih razmerah velja za zares odlično. Z novimi in še bolj preglednimi prikazi lahko hitro in zanesljivo identificirate razvojni položaj občine glede na ostale kraje, glavne primerjalne prednosti in najpomembnejše razvojne izzive.
Kazalniki, vključeni v sistem ISSO, so skrbno izbrani in pretehtani, metodologijo razvijamo skupaj s skupino strokovnjakov iz različnih področjih. Indeks uporabljajo pri svojem delu tudi raziskovalci Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, predstavljen pa je bil v strokovni literaturi in na konferencah v Sloveniji in tujini. ISSO je edini zares strokovno pripravljen sistem za ocenjevanje in analizo razvojne uspešnosti občin v Sloveniji.
Visoke vrednosti kritičnih kazalnikov uspeha na področju izobrazbene strukture kažejo ob ugodni vrednosti demografskih kazalnikov, da je Brezovica med slovenskimi kraji z najvišjim »človeškim potencialom«: je privlačna za prebivalce, za mlade in izobražene ter vitalna. 

PET IZSTOPAJOČIH UVRSTITEV

IZOBRAZBA
Delež novih doktorjev znanosti: 3. mesto

Brezovica je prava občina akademikov: le še dve občini v Sloveniji sta v zadnjem desetletju imele med prebivalci večji delež novih doktorjev in magistrov znanosti od Brezovice. V tem času je prejelo podiplomski naziv 9,9 od 1.000 prebivalcev Brezovice. Povprečje za slovenske občine je 4,9 novih doktorjev (ali magistrov) znanosti na 1.000 prebivalcev. 

Izobrazbena struktura: 9. mesto 

40 odstotkov zaposlenih prebivalcev Brezovice ima visoko ali višješolsko stopnjo izobrazbe. Delež uvršča Brezovico v slovenski vrh, med 10 krajev z najbolj razvito izobrazbeno strukturo. Povprečje za slovenske občine je 29,3 odstotka.

DEMOGRAFIJA
Privlačnost kraja za priseljevanje: 8. mesto

Brezovica sodi med občine, ki so najprivlačnejše za priseljevanje. V petih letih znaša selitveni prirast v občini (to je razlika med številom priseljenih in odseljenih prebivalcev, preračunana na 1.000 prebivalcev) 8,7 prebivalcev. Povprečna vrednost kazalnika za 212 občin je zmanjšanje števila prebivalcev za 0,9 na 1.000 prebivalcev.

PRORAČUNSKA UČINKOVITOST
Finančna samostojnost občine: 7. mesto

Indeks finančne samostojnosti kaže razmerje med prihodki, ki jih je občina zmožna ustvariti, in tekočo porabo občine. Poenostavljeno rečeno, kaže indeks razmerje med prihodki brez transferjev in odhodki brez investicij, s tem, da upoštevamo dejansko pobrano dohodnino v občini in tako nevtraliziramo delovanja državnega mehanizma za uravnoteževanje lokalnega razvoja. Indeks finančne samostojnosti je izjemno visok (173). Če bi ne bilo prelivanja dohodnine, bi prihodki občine za 73 odstotkov presegali tekoče odhodke.

GOSPODARSTVO
Rast števila podjetij: 8. mesto

V Brezovici se je število delujočih podjetij povečalo v petih letih za 5,5 na 1.000 prebivalcev. To uvršča Brezovico v slovenski vrh: kazalnik ima ugodnejšo vrednost le še v sedmih krajih. Povprečje za 212 slovenskih občin je 1,1 novih podjetij na 1.000 prebivalcev. Ta ključni kazalnik je odločilnega pomena za razkrivanje podjetniške klime v kraju.

Več si lahko preberete spodaj v priloženi datoteki. 

Izdajatelj in založnik:
Podjetje SBR, d. o. o. in Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, LjubljanaVšečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi