Logo MojaObčina.si

Brezovica

JUTRI
34°C
19°C
TOR.
34°C
18°C
3223

Javno naznanilo

 

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Župan Občine Brezovica s tem 

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

 

I.

Občina Brezovica naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na parc. št. 223/7 in 2232/4-del obe k.o. 1705 – Preserje. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Populus d.o.o., januarja 2021.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 4. 6. 2021 do 19. 6. 2021 na spletni strani občine https://www.brezovica.si/prostorski-akti/ - lokacijska preveritev št. 6.

 

III.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče parc. št. 223/7 in 2232/4-del obe k.o. 1705 – Preserje.

 

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 20. 6. 2021 po pošti na naslov Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica ali na elektronski naslov info@brezovica.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe – lokacijska preveritev.

Občina Brezovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter na spletni strani občine https://www.brezovica.si/prostorski-akti/ in ga skupaj z mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Brezovica.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjene lokacijske preveritve in ne bodo javno objavljeni, ter bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnimi zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Občine Brezovica.

 

V.

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Brezovica in oglasni deski Občine Brezovica.

 

 

Številka: 3500-2/2021-1

Datum:   31. 5. 2021

 

 

 

Metod Ropret l. r.

ŽUPAN

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi