Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
17°C
12°C
JUTRI
21°C
13°C
Deli
11246

4. redna seja Občinskega sveta Občine Brezovica

V sredo, 24. aprila, so se svetniki zbrali v Modri dvorani, kjer so zasedali na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Brezovica. Župan je v uvodnem nagovoru na kratko objasnil aktualna dogajanja v občini ter omenil uspešno črpanje sredstev iz Eko sklada, saj je bilo samo za vrtec Noranje Gorice pridobljenih 450.000 evrov. Na Ministrstvu za okolje in prostor so potekali pogovori o plovnosti Ljubljanice, kjer je Občina izpostavila, da želi urejeno plovnost Ljubljanice. V nadaljevanju je župan predstavil pobudo društva upokojencev, da bi Občina vzpostavila brezplačen prevoz z električnim vozilom in še pobudo, da bi se v občini uredile površine za avtodome. Podžupan Marko Čuden je predstavil komunalne aktivnosti, in sicer gradnjo kanalizacijskega priključka za objekt sindikalnega doma v Podpeči, gradnjo priključkov na Cesti na postajo ter da so bile v zahodnem delu Brezovice pod okriljem JKP Brezovica zamenjani vsi števci v vodomernih jaških. Poudarjen pa je bil tudi pričetek gradnje prizidka k OŠ Brezovica, kjer trenutno potekajo zemeljska dela. Prenavljali se bodo dotrajani in poškodovani pomoli na Jezeru, ki bodo urejeni do začetka kopalne sezone.
Po uvodnih besedah se je Občinski svet seznanil z letnim poročilom JKP Brezovica, ga sprejel ter potrdil razporeditev čistega dobička na zakonske rezerve in nerazporejen dobiček. Nato je Občinski svet sprejel zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2018. Seja je prešla v sprejemanje odlokov in prvi na dnevnem redu je bil Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoči na domu v občini Brezovica. Odlok je bil sprejet z amandmajem o katerem bo odločalo pristojno ministrstvo. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije v občini Brezovica je bil sprejet, kar pomeni, da se bo v občini Brezovica zagotavljalo opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fitioterapije za nadaljnjih 15 let. V nadaljnji razpravi je bil tudi sprejet sklep o odloku, ki podeljuje koncesijsko dejavnost za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Brezovica. Koncesija se podeljuje v obsegu enega programa v obdobju 15 let.
Po sprejetju teh sklepov je Občinski svet na pobudo Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo podal še pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica gospe Liljani Bošnjak.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa je predlagala sklep o soglasju k imenovanju gospe Monike Pulko Jurca za direktorico Javnega komunalnega podjetja Brezovica. Sklep je bil soglasno sprejet.
Kljub temu da je seja trajala kar pet ur, pa konec koncev lahko občinske svetnike le pohvalimo, saj zelo podrobno predelajo vsa gradiva, se dobro pripravijo in na sejah sodelujejo.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi