Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
31°C
17°C
JUTRI
25°C
13°C
7897

Razpis štipendij za dijake in študente iz dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica za šolsko leto 2019/2020

Na podlagi  Pravilnika o delovanju dobrodelnega županovega  sklada Občine Brezovice

 

Objavljamo razpis štipendij za dijake in študente iz dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica za šolsko leto 2019/2020

Predmet razpisa

Županov sklad Občine Brezovica za šolsko leto 2019/2020 razpisuje celoletne štipendije za socialno šibke dijake in študente. Izbranim štipendistom bo namenjenih  10. štipendij, po 60 EUR mesečno.

Vsi kandidati morajo predložiti:

- prošnjo za dodelitev štipendije,

- fotokopijo osebnega dokumenta,

- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,

- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,

- dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana (odločba CSD za leto 2018 in dohodnina družinskih članov za leto 2018).

 

Pogoji, ki se zahtevajo pri podeljevanju štipendij:

Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da je državljan Republike Slovenije,

- da ima stalno prebivališče v Občini Brezovica,

- da ima status rednega študenta oziroma status dijaka (potrdilo),

- da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj dober šolski uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,0 – študenti,

- da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,

- da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja,

- da ne presega skupni letni bruto prihodek vseh družinskih članov 30.000,00 EUR.

 

Do štipendije niso upravičeni dijaki oziroma študenti:

-ki so v delovnem rezmerju ali so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali samozaposleni;

- ki prejemajo kakršnekoli druge prejemke iz naslova državnega, občinskega ali drugega zasebnega financiranja (štipendije,pokojnine,rente,...);

-katerega skupni bruto družinski dohodki presegajo 30.000 eur;

-otroci članov Upravnega odbora sklada.

 

Prošnjo za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje do 1. oktobra  2019, na naslov; Občina Brezovica (Županov sklad- štipendija), Tržaška 390, 1351 Brezovica.

Komisija bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge, v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o štipendiranju iz Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru.

 

Vlogo oddate na predpisanem obrazcu objavljenem na spletni strani občine:

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2016/06/Obrazec-vloga-za-%C5%A1tipendijo.pdf

 

Upravni odbor dobrodelnega županovega sklada

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi