Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
26°C
12°C
JUTRI
25°C
10°C
1423

13. redna seja občinskega sveta

V četrtek, 22. aprila 2021, je v Modri dvorani potekala 13. redna seja občinskega sveta občine Brezovica. Na dnevnem redu je bilo dvanajst točk za obravnavo. Seja je bila sklepčna, svetniki so potrdili zapisnike 11. in 12. redne seje ter 5., 6., 7., in 8. korespondenčne seje.


V začetku sta predstavnika Telekoma Slovenija predstavila 5G omrežje. Izpostavila sta izboljšave, poudarila, da imamo v naši občini že dve 5G bazni postaji – na Rakitni ter na Brezovici pri železniški postaji. Pravkar so bile opravljene tudi meritve pri baznih postajah, ki so pokazale, da postaje delujejo pravilno in v skladu s predpisi. Odgovorila sta na vsa vprašanja župana in svetnikov.


V Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije je naša občina prejela 3,3 milijone dodatnih sredstev za dokončanje kanalizacije, s čimer se bo projekt v vrednosti sedmih milijonov dokončal. S tem bo delež pokritosti občine kar 98%, kar je izjemno.


Z gradbenim dovoljenjem napredujejo pri avtocestnem izvozu. DARS in direkcija sta sicer podala novo ureditev stroškov, kar pomeni višji strošek za našo občino. Izvoz naj bi bil v letu 2024 dokončan.


Graditev športne dvorane na Brezovici je epidemija omejila. Pripravlja se umestitev v prostor oziroma idejna zasnova, saj celotna površina, namenjena športnemu parku, meri 13.000 m2. Na tem mestu je namreč predvidena športna dvorana, nogometno igrišče, atletske steze, igrišče za košarko, dva igrišča za tenis in dva za odbojko na mivki, naprave za ulično telovadbo (street workout), skate park in otroško igrišče. V kratkem se bo osnovala skupina, ki bo nadzorovala in sodelovala v tem projektu. Pri Podpeškem jezeru so sanirali vse pomole in okolico in zasadili nove vrbe. Dokončna ureditev vseh pomolov bo v maju.


Direktorica Javnega komunalnega podjetja Brezovica Monika Pulko je predstavila delovanje podjetja v letu 2020, letno poročilo podjetja in sklep o uporabi bilančnega dobička. Prav tako so svetniki obravnavali elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2021, spremembe in dopolnitve odloka o zakoniti predkupni pravici občine Brezovica, sklep o spremembah vrednosti NRP, sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021 – 2027 in sklep o pooblastilu župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije in za podpis soglasja k njeni potrditvi za konzorcij projekta »Mladost«. Vse točke na dnevnem redu so bile sprejete.


Eva Povirk

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi