Logo MojaObčina.si

Bovec

DANES
30°C
13°C
JUTRI
31°C
17°C
3213

Sprememba prometne ureditve v naselju Bovec

Občina Bovec je na seji Sveta za preventivo in varnost cestnega prometa na pobudo Policijske postaje Bovec obravnavala problematiko prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu na lokalni zbirni cesti na odseku od Trga golobarskih žrtev do Dvora.

Sedanja prometna ureditev dela lokalne zbirne ceste na odseku Dvor, Brdo, Kot do Trga golobarskih žrtev nima urejenih površin za pešce, kar onemogoča pešcem, pa tudi kolesarjem in ostalim ranljivim udeležencem, da varno in sproščeno sodelujejo v prometu. Pločnikov predvsem zaradi pomanjkanja prostora večinoma ni. Pojavljajo se odsekoma in še to večinoma neustreznih širin in izvedb višinskih preskokov. V večjem delu trase so pešci prisiljeni uporabljati vozišče skupaj z motornim prometom.

Na omenjeni cesti pešači veliko šoloobveznih otrok, saj ravno to cesto uporabljajo za prihod v šolo in vrnitev domov. Večina prebivalcev iz naselij Brdo in Dvor odhaja po tej cesti po opravkih do trgovin, zdravnika, lekarne. Posebej so izpostavljeni gibalno ovirani, otroci, matere z vozički in starejši, ki potrebujejo svoj varen prometni prostor, saj je hoja po vozišču nedopustno nevarna. PP Bovec je spremembo prometne ureditve utemeljila s slikovnim gradivom nevarnih situacij. Predlog PP Bovec je sprememba sedanje prometne ureditve z namenom izboljšanja prometne varnosti ranljivih prometnih udeležencev. Ureditev površin za pešce na odseku od Trga golobarskih žrtev do Dvora izvedena na način, da bodo označene s tako imenovanim »pasom za pešce«. Na pretežnem delu relacije namreč zaradi stanovanjskih in drugih objektov ob vozišču ni možna izgradnja pločnikov, zato je taka rešitev trenutno najbolj optimalna.

Občina Bovec se zaveda problema varnosti pešcev in kolesarjev na tem odseku, zato je pristopila k izdelavi Elaborata spremembe prometne ureditve, ki ga je izdelal projektant iPLAN, Andrej Cvar,s.p.. Izdelava elaborata je osnova za postopke spreminjanja prometne ureditve dela lokalne ceste v Bovcu. V okviru spremembe prometne ureditve so bili dodatno pridobljeni tudi podatki o količini vozil in številu pešcev, saj je količina prometa vozil in pešcev ključna o odločitvi za izvedbo predlaganih ureditev izvedbe pasu za pešce na vozišču.

K izvedbi spremembe prometne ureditve se bo predvidoma pristopilo v torek, 28. 6. 2022.  Za zagotovitev večje varnosti pešcev se bo južni del vozišča na odseku od Trga golobarskih žrtev do Dvora označil kot peš pas. Peš pas je prvenstveno namenjen pešcem in le pogojno vozilom pri srečavanju, in to le v primeru, ko na peš pasu ni pešcev. Spremenila se bo tudi omejitev hitrosti v celotnem naselju Bovec. Obstoječa omejitev hitrosti v naselju Bovec je splošna, 50 km/h, na predlog PP Bovec in zaradi splošnega trenda uvedbe omejitev hitrosti v naseljih, pa se z Elaboratom predpisuje ureditev Cone 30 (30 km/h) za celotno naselje Bovec. Na vseh treh dovozih v Bovec bo dopolnjena signalizacija oznake naselja z znakom Cona 30 in z dopolnilnim dvojezičnim znakom »Spoštuj pešca – Respect the Pedestrians«.

»S tem posegom želimo uvesti miselni preobrat v prometni ureditvi ter urediti promet tako, da bo varno urejen za ranljive prometne udeležence in bo spodbujal uporabo peš in kolesarskega prometa tudi na račun manjše uporabe motornih vozil.  Pričakovano je, da bo z omejitvami za motorni promet ta odsek zbirne ceste manj privlačen za tranzitne potnike, ki bi obremenjevali vozne površine in vplivali na slabo varnost pešcev. Take prometne ureditve pri nas še niso pogoste, zato pričakujemo, da bodo uporabniki potrebovali nekaj časa za prilagoditev. Vendar sem prepričan, da bomo novost vsi skupaj hitro pozitivno sprejeli in upoštevali novo uvedene prometne predpise,« je ob tem poudaril župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Pripravila: MARJETA KAVČIČ in MILAN ŠTULC

Foto: IZVLEČKI IZ ELABORATA SPREMEMB PROMETNE UREDITVE

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi