Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
12°C
7°C
JUTRI
16°C
8°C
3995

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Občina Borovnica obvešča občane, lastnike zemljišč ter vso zainteresirano javnost, da bo v tem letu pristopila k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (v nadaljevanju SD OPN). Natančen rok za podajo pobud bo znan v prihodnjih mesecih in bo naknadno javno objavljen v časopisu in na spletni strani Občine.
Občina Borovnica ima izdelano poplavno študijo, ki je trenutno v fazi potrjevanja pri pristojnem državnem organu. Rezultati poplavne študije bodo javno objavljeni na spletni strani Občine Borovnica in prostorskem informacijskem sistemu iObčina, z namenom, da vsi zainteresirani pred podajo pobude lahko preverijo, ali je na njihovem zemljišču možnost pojava ogroženosti zaradi poplav. Študija bo na ogled v prostorih Občine, po predhodni najavi ogleda v času uradnih ur.
Pobude in predlogi za SD OPN se bodo zbirale tako za spremembo namenske rabe prostora, kot tudi za tekstualni del  odlok . Za podajo pobude za spremembo namenske rabe prostora je določena taksa v višini 150,00 EUR, kot je bila ta določena z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 38/2019).
Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, vendar ne zagotavlja končne spremembe v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi načeli urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Do posamezne spremembe v OPN se morajo opredeliti vsa pristojna ministrstva in drugi nosilci urejanja prostora, ki imajo končno besedo pri obravnavi in potrjevanju podanih pobud.
Vsi zainteresirani lahko podajo svoje pobude in predloge, vezane ne spremembo namenske rabe prostora, na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Borovnica ali se oglasijo na sedežu občine v času uradnih ur, kjer lahko vlogo prevzamejo osebno. Enako so dostopna tudi Navodila za podajo pobude, saj je za lažjo obravnavo zaželen podroben opis oz. idejna zasnova ureditve, ki je predmet spremembe namenske rabe.
Do vseh prejetih pobud bodo zavzeta stališča, o katerih bodo pobudniki tudi pisno obveščeni.

Občina Borovnica

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi