Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
0°C
JUTRI
3°C
1°C
Oceni objavo

Uvedba video-nadzora v občini

Nepravilno odlaganje odpadkov ter odlaganje odpadkov na ekoloških otokih, ki tja ne sodijo so najbolj pogosti prekrški občanov in občino stanejo okoli 1.500 € na mesec. Do sedaj smo bili nekajkrat na leto priča tudi poškodovanju prometne signalizacije in uličnega pohištva. Zdaj pa smo (ponovno) priča izbruhu prave epidemije vandalizma: požigu zabojnikov na ekoloških otokih, množičnem uničevanju prometne signalizacije in uličnega pohištva, grafitiranju fasad ter celo požigom nezasedenih stanovanjskih objektov. Samo v zadnjem mesecu so tovrstna dejanja oškodovala premoženje občine za vsaj 15.000 evrov, da o intervencijah gasilcev in z njimi povezanimi številnimi prostovoljnimi urami sploh ne izgubljamo besed.

Ker zgolj opozarjanje ne zaleže, velika večina občanov pa raje »pogleda stran« oz. tovrstnih dejanj ne prijavi pristojnim organom,  je uprava Občina Borovnica predlagala, da se uvede video nadzor na naslednjih lokacijah:

1.       Pot v Jele – parc. št. 251/1, k.o. 2004 (Borovnica)

2.       Breg (pri vrtcu) – parc. št. 829/1, k.o. 2004 (Borovnica)

3.       Dol (avtobusno postajališče) – parc. št. 721/14, k.o. 2004 (Borovnica)

4.       Ljubljanska cesta – parc. št. 3279/12, k.o. 2004 (Borovnica)

5.       LOKACIJA ŠT. 5

6.       Dol – parc. št. 1751/4, k.o. 2004 (Borovnica)

7.       Ob Borovniščici (lokacija št. 1) – parc. št. 593/15 in 593/16, k.o. 2004 (Borovnica)

8.       Zdravstvena postaja – parc. št. 438/5 in 438/6, k.o. 2004 (Borovnica)

9.       Pokopališče – parc. št. 3645/4, k.o. 2004 (Borovnica)

10.   Tržnica    parc. št. 2080/5, k.o. 2004 (Borovnica)

11.   Razgledna ploščad (Stara postaja) – parc. št. 2080/46, k.o. 2004 (Borovnica)

12.   Igrišče OŠ (atletska steza) – parc. št. 300/6, k.o. 2004 (Borovnica)

13.   Železniška postaja (avtobusno postajališče) – parc. št. 2072/7, k.o. 2006 (Zabočevo)

Občinski svet bo na naslednji redni seji obravnaval še naslednji dve dodatni lokaciji:

14.   Ekološki otok Paški most – parc. št. 825/30, k.o. 2005 (Breg).

15.   Ekološki otok Breg - Petelin – parc. št. 551/1 in 551/3, k.o. 2005 (Breg);

 

Na vsaki lokaciji bo postavljena tudi ustrezna opozorilna tabla.

Izključni namen izvajanja videonadzora ekoloških otokov je varovanje premoženja, zagotavljanje splošne varnosti uporabnikov ekološkega otoka (v primeru vandalizma namreč obstaja tudi tveganje za nevarnost poškodb oseb) in varovanje okolja.

Občina Borovnica je kot lastnica javne infrastrukture v sodelovanju s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in skladno s 35. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov izvedla oceno učinka za izvajanje videonadzora nad ekološkimi otoki ter zagotovila skladnost izvajanja z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).  Pri pripravi ocene je občinska uprava sodelovala s podjetjem Datainfo d.o.o., ki je pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov občine in zaposluje strokovnjake s področja varstva osebnih podatkov.

V okviru priprave ocene je bila podrobno pregledana zadevna zakonodaja in v celoti preučeni tehnični vidiki uvedbe videonadzora. Glede na vse navedeno je bilo ugotovljeno, da je uvedba videonadzora zakonita, nujna, potrebna in sorazmerna.

Župan, občinska uprava in občinski svet se sicer zavedata, da s temi ukrepi ne bomo naslovili vzrokov naraščajočega vandalizma, želimo pa čim bolj omejiti posledice oz. oškodovanje premoženja občine in občanov. Kar se vzrokov tiče pa so v pripravi ukrepi za oživitev dela z mladostniki  ter zagotovitev ustreznih prostorov za to in njihovo druženje, s katerim bodo lahko kreativno usmerjali svojo mladostno energijo.

 Občina Borovnica

Simbolna fotografija, foto: Freepik

Oglejte si tudi