Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
15°C
JUTRI
24°C
15°C
Oceni objavo

JAVNO POVABILO ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO JAVNE PRIREDITVE PRAZNIK BOROVNIC 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe tradicionalne praznično zabavne prireditve Praznik borovnic 2023 v času od 15. do 16. julija 2023, za kar bo Občina Borovnica bo izbranemu organizatorju namenila 19.500,00 evrov nepovratnih sredstev (povezava do razpisa).

Na razpis se lahko prijavijo: pravne in fizične osebe, društva, ki delujejo na območju občine Borovnica ter zavodi in druge organizacije, in imajo izpolnjene vse obveznosti do Občine Borovnica. Obravnavane bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale obvezne sestavine iz 4. točke spodaj priloženega povabila. 

Vloge s pripisom »JAVNI RAZPIS PRAZNIK BOROVNIC 2023 – NE ODPIRAJ«, lahko vložite osebno v sprejemni pisarni Občine Borovnica ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do 17.04.2023 na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (izročeno do konca delovnega časa oz. 13.00 na ta datum ali poslano s poštnim žigom na ta datum).

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje vlog bo komisija opravila predvidoma 19.4.2023. Odpiranje vlog ni javno.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski št. 01/7507-468, g. Andrej Klemenc, e-pošta: andrej.klemenc@borovnica.si .

Oglejte si tudi