Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
3°C
JUTRI
7°C
5°C
3012

Načini glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Srednja vas v Bohinju v prvi volilni enoti

Volivce obveščamo o možnostih oziroma načinu glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Srednja vas v Bohinju (1. volilna enota).

Na dan glasovanja

V nedeljo, 04.12.2022, od 7.00 do 19.00 ure na volišču v Gasilnem domu Srednja vas.

Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, dne 04.12.2022 odsotni, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju, ki bo potekalo v :

  • sredo, 30.11.2022

od 7.00 do 19.00 ure, na volišču vGasilnem domu Srednja vas.

Glasovanje po pošti v Sloveniji

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 23.11.2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na domu

Na podlagi 83. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo (Sklep DVK št. 041-5/2022-2 z dne 3.2.2022). Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volilec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

Obvestilo (vlogo) skupaj s potrdilom morajo posredovati Občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje do 30.11.2022.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinski volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 30.11.2022 in da obvestilu (vlogi) Občinski volilni komisiji ob tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi