Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
17°C
9°C
JUTRI
20°C
3°C
6274

Gozdovi  okoli Bleda in primer ureditve  gozda v lasti občine

Gozdovi v zelenem pasu Bleda

Gozdove na osamelcih in ravnicah okoli  Bleda gozdarji imenujemo zeleni pas Bleda.

V naših načrtih in dogovorih z lokalno skupnostjo smo si 40 let prizadevali, da bi se s temi gozdovi  gospodarilo prilagojeno. Ti gozdovi so namreč skupaj  z jezerom, gradom in kmetijsko krajino sestavni del “okolšne raja”. Prepredeni so s številnimi razglednimi potmi, sprehajalno infrastrukturo, naravnimi in kulturnimi vrednotami…….

Večina teh gozdov je v zasebni lasti, parcele so majhne, posestne meje zabrisane, na področju rabe  vlada precejšen nered.

Večni odgovor lokalne skupnosti glede bolj skrbnega prilagojenega gospodarjenja je bil  nesprejemljivo omejevanje lastninske pravice lastnikov gozdov.

V zadnjih 10 letih so se razmere v teh gozdovih  nekoliko spremenile:

-        Lastništvo gozdov je postalo bolj pregledno – gozdovi tik nad jezerom:  Grajski hrib in Višce  so prešli skoraj v 100% občinsko last, gozdovi na Straži niso več predmet dolgotrajnega dediščinskega postopka…

-        Gozdove v okolici Bleda sta prizadeli dve veliki ujmi: 2014 žled in v razdobju 2015-2020 gradacija lubadarja. Zaradi teh vzrokov je bilo potrebno posekati 150% večjo količino drevja, kot jo je predvideval gozdarski načrt .

Zaradi sanitarnih sečenj so postali gozdovi preredkani, brez prostorskega reda, poseke so se zarasle z lesko, robido ali manj vrednimi listavci (gaber, vrbe).  Sprehajalne poti so zanemarjene, razgledi s klopcami zarasli, novih zaradi ujm nastalih edinstvenih razgledov nihče ne izkoristi.

Po številnih neuspešnih poskusih, da bi v teh gozdovih dosegli prilagojeno gospodarjenje, smo jih v gozdarskih načrtih  lani spet uvrstili v običajne nižinske gozdove.

Grajski hrib in Višce

Na teh dveh vzpetinah tik ob gradu in nad jezerom je občina Bled sedaj lastnica  okoli 30 ha gozda. Lokacija gozda je vrhunska, saj ta gozd obdaja kulturno in naravno vrednoto državnega pomena.

Neposredna okolica gradu je vzorno urejena in vzdrževana (skupine negnoja, tise, čiščenje grmovja, varnostno obrezovanje dreves).

Ostali gozdovi ob pešpoteh na grad in po Višcah pa so postali nepregledna goščava. Akcija postavitve usmerjevalnih stebričkov za sprehajalce  ni omilila izgleda teh gozdov. Redki obiskovalci, ki  zaidejo na te poti, se razočarano sprašujejo, kdo je lastnik teh zanemarjenih  gozdov.

Na prigovarjanje Zavoda za gozdove, da se ti gozdovi uredijo, se je občina vedno izgovarjala, da ni časa, denarja, da je potreben projektni pristop. Neurejenost pa je bila vsako leto večja.

Poleg gozdarjev se le redki lastniki gozdov zavedajo, da je urejanje mladih gozdov kot vzgoja otroka. Brez nege v gozdu prevladajo najhitreje rastoča drevesa in grmovja, z nego pa dosežemo rast estetsko in ekonomsko zanimivih ter odpornih drevesnih vrst.

V zadnjem desetletju je občina na tej lokaciji izvedla sečnjo okoli 1250 m3 . Največ je bilo lubadak (650 m3) in dreves, ki jih je poškodoval  žled (400 m3).

V letu 2020 so nam gozdarjem na občini končno prisluhnili, da je potrebno po vseh teh sečnjah v gozd nekaj tudi vložiti, saj razglašamo Bled kot zeleno, trajnostno in sonaravno  okolje.

S strani občine izbrani izvajalec je od januarja do marca 2021  izvedel čiščenje in nego največjih površin mladega gozda.  Izvedba je bila strokovno in fizično zahtevna, dela je bilo potrebno zaključiti pred gnezdenjem ptičev.

Glavni poudarki pri izvedbi nege so bili: posek leske, ki je zavirala rast dreves; odstranitev srobota in robide; rahljanje zmesi in pospeševanje ciljnih drevesnih vrst: javora, smreke, bukve, češnje; odstranitev vseh invazivnih tujerodnih pajesenov; vzdrževanje  preglednosti  vedut….

Prepričana sem, da zvesti obiskovalci  Višc opazijo  velik kvaliteten preskok, ki je posledica izvedene nege.  Vedeti pa je treba, da enkraten poseg ni dovolj, je pa obetaven začetek aktivnega gospodarjenja.

  

 Vida Papler-Lampe,

Zavod za gozdove OE Bled

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi