Logo MojaObčina.si

Aktualno

Preverite, kako zdravi ste v vaši občini.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami, vsakoletno pripravi statistične podatke o zdravju v 212 slovenskih občinah. Vsi podatki za posamezne občine so dostopni na prenovljeni spletni strani, ki omogoča lažjo in bolj napredno navigacijo, interaktivni prikaz podatkov, različne načine primerjav med občinami in po letih, izris časovnih trendov ter nove aktualne vsebine.

Obišči spletno stran Zdravje v občini in preveri, kako zdravi ste v vaši občini. 

Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru. Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na več ravneh – na ravni celotne Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravstveno stanje v posamezni občini ali v državi, saj lahko uporabniki podatke tudi primerjajo med seboj. S podatki o zdravju v občini želijo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Tudi letos je NIJZ pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti podatkov o zdravju na ravni lokalne skupnosti NIJZ spodbuja krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo. Kazalniki na letni ravni ali v večletnih povprečjih vključujejo podatke prvega pandemičnega leta 2020, razen pri novih primerih raka, ki vključujejo podatke leta 2018.

 

Nekateri kazalniki kažejo na izboljšanje zdravja

V primerjavi s prejšnjo objavo opažamo na ravni Slovenije izboljšanje kazalnikov zdravja na več področjih. Že četrto leto zapored opažamo manjše število primerov hospitalizacije zaradi astme pri otrocih in mladostnikih ter možganske kapi. Trend zmanjševanja je viden tudi v številu bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu.

Ponovno beležimo zmanjšanje števila samomorov. V primerjavi z objavo iz leta 2016, se je umrljivost zaradi samomora v Sloveniji zmanjšala za skoraj 4 odstotne točke. Ob tem se vzporedno nadaljuje trend zmanjšanja števila prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

 

Pri nekaterih kazalnikih ne smemo zanemariti vpliva pandemije na sicer zaželene trende

Manjše število prebivalcev je prejemalo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in zdravila proti strjevanju krvi. Ob tem pa se je prvič po šestih letih krivulja prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni obrnila navzdol. To morda kaže na manjšo pojavnost naštetih bolezni v opazovanem obdobju ali pa bolj verjetno na slabšo dostopnost zdravstvenega varstva v času pandemije, zaradi česar je bilo odkritih manj novih primerov in deloma prekinjeno zdravljenje kroničnih bolnikov.

Podatki v tokratni objavi kažejo, da se je nekoliko zmanjšalo število poškodovanih v transportnih nezgodah, kar je deloma posledica manjše gostote prometa. Opazimo tudi zmanjšanje števila uporabnikov pomoči na domu, kar lahko odraža vplive epidemije covida-19, ki se kažejo tako v zmanjšanju povpraševanja kot v slabši organizaciji pomoči na domu.

 

Drugi kazalniki kažejo na slabše zdravje

Pri nekaterih kazalnikih smo na ravni Slovenije zaznali poslabšanje. V skladu s pričakovanji se je v večini slovenskih občin zvišala stopnja umrljivosti, saj petletna povprečja zajemajo leto 2020 z visoko stopnjo presežne umrljivosti zaradi pandemije.

Povečalo se je število zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let. Nadaljuje se porast števila novih primerov raka, med katerimi opazimo povečanje primerov pljučnega raka in raka dojke. Ob tem pa se stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke v nasprotju z drugimi lokacijami raka stabilno zmanjšuje.

Že sedmo leto zapored se v Sloveniji nadaljuje trend naraščanja bolniške odsotnosti, ki se je opazno povečala v primerjavi z letom 2016 in se v povprečju zvišala za dobre 4 dni nezmožnosti za delo na zaposlenega prebivalca.

Zaznali smo izrazito poslabšanje pri kazalnikih telesnega fitnesa in prekomerne prehranjenosti otrok. Ob tem je pomembno upoštevati dejstvo, da so podatki za leto 2020 nepopolni, saj zaradi omejevalnih ukrepov pandemije covida-19 v več kot polovici šol niso izvedli meritev za športnovzgojni karton. Zato nekatere občine nimajo podatka, pri nekaterih občinah pa je objavljen podatek izmerjen le na delu populacije osnovnošolcev.

Kazalniki presejalnih programov za odkrivanje raka prvič po nekaj letih kažejo nižjo udeležbo v letu 2020. V primerjavi s prejšnjim obdobjem se je odzivnost v Program Svit zmanjšala za dobro odstotno točko, presejanost žensk v program ZORA pa za skoraj 3 odstotne točke. Presejanost v program DORA se je sicer zmanjšala za slabo odstotno točko, ob tem pa še vedno ostaja nad zaželenim nivojem (70 %) preiskovank v ciljni populaciji.

 

Pozorno pri interpretaciji podatkov o spremembah kazalnikov

Ker kazalnike v letošnjem letu objavljamo že sedmo leto zapored, to omogoča tudi časovno primerjavo za nazaj. Vendar je potrebno spremembe med obdobji interpretirati pazljivo in upoštevati dejstvo, da v občinah z majhnim številom prebivalcev tisti kazalniki, ki kažejo manj pogoste dogodke, kot so obolevanje in smrti zaradi posameznih vzrokov, močno zanihajo že pri nekaj primerih več ali manj. Ta pojav smo skušali uravnotežiti z izračunavanjem kazalnikov iz večletnih povprečij (v nekaterih primerih tudi 10-letnih). Podatki za vsako posamezno občino ter izračunane absolutne in relativne razlike med lansko in letošnjo objavo so dostopni v tabeli na spletni strani Zdravja v občini.

(vir: obcine.nijz.si)

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi